Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Jules BARBIERarchitect1902

Stijlen

Art nouveau
Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Oost (Apeb - 2006-2009)

Onderzoek en redactie

2009

id [nl]

Urban : 18587
lees meer

Beschrijving

Op hoek met Saint-Quentinstraat, huis in eclectische stijl met art-nouveauelementen, n.o.v. architect Jules Barbier, 1902. Het is thans opgenomen in een gebouw van 2001 (architect Birgitte Cools, Archibir).

De plannen van Barbier betreffen alleen de voor- en achtergevels en, verbazingwekkend, ook het begin van een rechterzijgevel. Er werd blijkbaar geen plan getekend voor de gevel in de Saint-Quentinstraat. Deze hypothese wordt bevestigd door de grondplannen, waarop geen enkel vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. in de linkerzijmuur is aangegeven. Terwijl de gevel in de Stevinstraat een verfijnde compositie heeft, was die in de Saint-Quentinstraat oorspronkelijk alleen maar bepleisterdMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. en telde slechts enkele venstersLicht- en/of luchtopening in een muur..

De drie bouwlagen onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. werden in 1951 grondig verbouwd en vergroot (architect Camille-Josse Breeus). Huidige gebouw met vier bouwlagen en zijgevel met drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) waarvan centrale toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht..

Gevel met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers. in gele baksteen met elementen in rode baksteen, witsteen en hardsteen. Deur met gebogen tussendorpelStenen dorpel die een deur of venster horizontaal in tweeën deelt. en onder onregelmatig uitgesnedenVerdiept aanbrengen, beitelen,… boogvormige latei. Stijlen van impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak. gesculpteerd in vorm van inspringende zuilen en geven geheel een ovale vorm. VensterLicht- en/of luchtopening in een muur. van benedenverdieping onder I-bak. Balkon met ijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.; hardstenen platform doorlopend  in kordonUitspringende, horizontale geleding over de hele breedte van een gevel, om verdiepingen te markeren of als verlenging van de (lek)dorpels.; witstenen consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.; vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met stijlen waarin eveneens zuiltje is verwerkt. Brede metalen boogConstructie waarvan de beschrijvende lijnen delen van cirkels of gebogen lijnen zijn en waarin alle drukkrachten optreden. met lichtjes spitsboogvormige boogrugBuitenwelfvlak; buitenste kromming van een boog; wanneer deze boog getrapt is, spreekt men van een hanenkam. onder archivoltGeprofileerde of versierde omlijsting van een boog. met volutenSpiraalvormig ornament; meestal gebruikt als aanzetstuk van topgevels, bij deur- en vensteromlijstingen of als steunbeer.. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op verdiepingen met gebogen onderdorpels, die van tweede verdieping – op hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. gekoppeldTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. – met getande latei en onder rondboogvormige ontlastingsboogBoog boven een venster- of deuropening die druk van het muurwerk op de stijlen afwentelt en zo het linteel ontlast. met archivoltGeprofileerde of versierde omlijsting van een boog.. Borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. en timpanenMonumentaal driehoekig of segmentvormig boogveld, meestal besloten in een fronton; vaak rijkelijk versierd. met geometrisch baksteenmotief. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 22565 (1902), 60057 (1951).

Publicaties en studies
VANDENBREEDEN, J., VAN SANTVOORT, L., DE THAILLE, P., et al., Encyclopédie de l'Art nouveau. Tome premier. Le quartier Nord-Est à Bruxelles, CIDEP, Brussel, 1999, p. 45.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid