Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Louis HOEBEKEarchitect1934

Stijlen

Modernisme

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2006-2008

id

Urban : 18110
lees meer

Beschrijving

Breed modernistisch huis, n.o.v. architect Louis Hoebeke, 1934.

Signatuur op sokkel. Resulteert uit radicale verbouwing van eigen woning van architect Charles Vosch, van 1901, met drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) waarvan centrale toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht..

Beraapte gevel van drie bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...); laterale traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) breder. Rechthoekige muuropeningen met afgeronde stijlen en doorlopende  onderdorpels in keramiek. Bouwlagen belijnd met hoge uitspringende banden. In linkertravee garagepoort. In tweede bouwlaag van centrale traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) klein breed vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met glas-in-lood met geometrische motieven. In twee eerste bouwlagen van rechtertravee gevel naar binnen gebogen waardoor op benedenverdieping kleine portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. ontstaat en op verdieping een insprong van het vensterLicht- en/of luchtopening in een muur., dat eveneens is voorzien van glas-in-lood. Eenvoudige kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... ; sommige bovenlichtenBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. met band in gekleurd glas.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 8793 (1901), 48770 (1934).