Van kruispunt met College- en Viaduktstraat naar Van Aastraat. Korte dalende weg.

Genoemd naar weduwe Cans die op haar gronden tussen de Viaductstraat (toen nog rue de la Croix genoemd) en de Tulpstraat verschillende straten wou aanleggen. De toelating hiervoor werd gegeven op 26.07.1844 en enkele maanden later bekrachtigd bij K.B. van 04.11.1844 betreffende het Plan d'ensemble des rues du Collège, Sans-Souci, de la Tulipe, de Venise et du Viaduc. De rooilijnen van de Cansstraat werden nog licht gewijzigd bij K.B. van 25.04.1851.

Oudst bewaarde bouwaanvragen vanaf 1855. Negentiende-eeuwse straatbeeld en gevelhoogte zijn voornamelijk aan onpare zijde bewaard. Meeste, in oorsprong neoclassicistische, gevels zijn thans grondig verminkt door nieuwe bepleistering, aanpassen van muuropeningen, enz.
Achter nr. 12 bouwde Brasserie Antoine in 1902 een grootse bieropslagplaats. In 1991 werd het verbouwd tot het Protestants Sociaal Centrum.

Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GAE/DS 12: 57-12.
GAE/OW 57.

Publicaties en studies
12: Inventaire visuel de l'architecture industrielle à Bruxelles. Ixelles, AAM, Brussel, 1980-82, fiche 58.