Onderzoek en redactie

2009-2011

 

Bekijk de weerhouden gebouwen
Rechtlijnige straat van General de Gaullelaan naar Louizalaan (Brussel Uitbreiding Zuid). Doorkruist de Munsterstraat. Slechts een klein stuk van de Bellevuestraat bevindt zich op het grondgebied van Elsene (nr. 1 en nr. 2 tot 18). Ze maakt deel uit van de straten die de vijfhoek van de Koningstuin – in 1876 aangelegd door Leopold II (zie notitie over het gebied van Brussel Uitbreiding Zuid) – begrenzen.

Deze hellende straat geeft vanaf de Louizalaan een mooi uitzicht op de vijvers van Elsene en ook op de Koningstuin, wat ongetwijfeld aan de basis lag van haar naam, die werd toegekend tijdens de gemeenteraad van Brussel van 23.11.1879.

Ze werd aangelegd in het kader van het Plan d'expropriation par zones pour l'aménagement des abords des étangs et pour l'ouverture de plusieurs rues aboutissant à l'avenue Louise, à la chaussée de Boondael, à la place Sainte-Croix et à l'ancienne abbaye de la Cambre dat werd goedgekeurd bij K.B. van 22.08.1873 (opgesteld door inspecteur der wegen van de buitenwijken van Brussel Victor Besme en directeur van Openbare Werken van Elsene Louis Coenraets). De aanleg van de weg en de vijvers werd uitgevoerd door de Société de l'Avenue Louise – eigenaar van de terreinen beneden de rotonde van de Louizalaan –, en dit volgens een akkoord met de stad Brussel en de gemeente Elsene, die sinds 1871 de meeste van deze gronden in hun bezit hadden.

Bellevuestraat, 1907 (Prentbriefkaartenverzameling Dexia Bank).

Op Elsene, aan de rand van het park, bestond de oorspronkelijke bebouwing uit een opeenvolging van burgerwoningen in eclectische stijl, in 1899 ontworpen door architect Ernest Delune. Ze werden in de loop van de jaren 1960 gesloopt en vervangen door standingvolle appartementsgebouwen, ontworpen door befaamde architecten als Lucien Jacques Baucher (zie Generaal de Gaullelaan nr. 2–52) of André Jacqmain (zie nr. 18 en 24).
Zoals in 1873 overeengekomen in het contract tussen de gemeente Elsene en de Société de l'Avenue Louise, hebben deze appartementsgebouwen – en vroegere huizen – een non-aedificandi servitude voor de aanleg van voortuinen die bijdragen aan het groene karakter van de wijk van de vijvers.

Bronnen

Archieven
GAE/OW Historique des rues (1925).
SAB/Bulletin communal de Bruxelles, II, 1879, p.519.
GAE/OW 34.

Publicaties en studies
DUQUENNE, X., L'avenue Louise à Bruxelles, Xavier Duquenne éd., Brussel, 2007.
Ixelles, Ensembles urbanistiques et architecturaux remarquables, ERU, Brussel, 1990, pp. 81-88.
Le quartier des étangs d'Ixelles, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, Brussel, 1994 (Bruxelles, Ville d'Art et d'Histoire, 10).
RANIERI, L., Léopold II urbaniste, Hayez, Brussel, 1973, pp. 33-39.