Onderzoek en redactie

2006-2007

 

Korte straat van Franklin Rooseveltlaan naar Waaglaan en Marie-Joséplein. Grotendeels op grondgebied van Brussel (nr. 1 tot 5 en 2 tot 8-10), laatste stuk op Elsene. Recht tracé en loodrecht op Franklin Rooseveltlaan. Afgeboord met berken.


Aangelegd op tracé van Dieweg, een van oudste wegen van Brusselse agglomeratie. Behield deze naam tot 1936, toen Terkamerenboslaan genoemd, naar straat in haar verlengde op grondgebied van Elsene. Sinds 1946 genoemd naar Engelse held van W.O. II, Sir Arthur Coningham (1895-1948), Air Marshal, commandant van de Royal Air Force en sinds 16.04.1946 ereburger van Brussel.


Onderdeel van Solbosch-wijk, goedgekeurd volgens K.B. van 23.03.1907 en 16.07.1907. Zoals vrijwel alle straten van de wijk is ze aangelegd op terrein van de stad volgens specifiek lastenboek en wijkreglement, allebei goedgekeurd door gemeenteraad van 02.05.1927. Lastenboek bepaalde dat “hoogte en architecturaal aspect” van gebouwen “in verhouding tot breedte van straten” zouden zijn; ze dienden “minstens één erker en een balkon” te hebben. Het wijkreglement legde een insprong t.o.v. de rooilijn vast. Deze zou ingericht worden als voortuin en omsloten worden door “artistiek hekwerk” waarvoor aparte bouwaanvraag diende worden ingediend.


Eerste bouwfase tussen 1935 en 1939, bestaande uit modernistische appartementsgebouwen van zeven tot acht bouwlagen. Twee opmerkelijke gebouwen in pakketbootstijl, nl. nr. 2 (arch. Van Oncem, 1935) en nr. 4 (arch. Robert Stekke, 1936) en verder gebouw gesigneerd “Hamesse Frères” (nr. 6, 1937). Nr. 8-10: gebouw met muurdammen in gekleurd glas (arch. J. G. Ickx, 1960).
Sommige, eerder bescheiden gebouwen tijdens tweede bouwfase in jaren 1950-1960 gesloopt en vervangen door hogere appartementsgebouwen, vb. nr. 1 en 3, twee appartementsgebouwen met vier bouwlagen van 1939, in 1967 vervangen door gebouw van acht bouwlagen.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 65469 (1932); 1-3: 80063 (1967); 2: 48621 (1935); 6: 50013 (1937); 8-10: 87784 (1960).

SAB/Bulletin communal de Bruxelles, 1927, 1946.


Publicaties en studies
GUILLAUME, A., MEGANCK, M., Atlas du sous-sol archéologique de la Région de Bruxelles: Bruxelles-Quartier Louise, BHG - KMKG, Brussel, in druk, p. 117.

MOUTURY, S., CORDEIRO, P., HEYMANS, V., Les quartiers Franklin Roosevelt et Vert Chasseur, Brussel, 1998. s.p.