Typologie(ën)

herenhuis
appartementsgebouw

Ontwerper(s)

Dés. MUYLAERTarchitect1946

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2012-2013

id [nl]

Urban : 22180
lees meer

Beschrijving

Appartementsgebouw en herenhuis met art-deco-invloed, n.o.v. architect Dés. Muylaert, 1946. Gesigneerd en gedateerd op het afsluitmuurtje op nr. 368a “DES. MUYLAERT / ARCHITECTE / 1946”.

Het gaat om een aanpassing voor een nieuwe opdrachtgever van het oorspronkelijke ontwerp uit 1927 van architect Fernand De Pauw, dat voorzag in een lager herenhuis (nr. 368a) geflankeerd door een groot langwerpig volume bestemd voor een “schilderijengalerij” (nr. 368).

Gevels in baksteen en witsteen, met elk een of meer voorbouwen of uitsprongen met holronde zijvlakken; toegangsportiek onder veelhoekige boogConstructie waarvan de beschrijvende lijnen delen van cirkels of gebogen lijnen zijn en waarin alle drukkrachten optreden. achter een trappenpartij. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op de verdiepingen met doorlopende  stijlen met hoekblokken. Beglaasde metalen deuren bewaard, raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. vervangen.

Op nr. 368, opstand van vijf bouwlagen onder plat dak, en twee gelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Links, portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. geflankeerd door een vensterLicht- en/of luchtopening in een muur., gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. op consoleVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Rechts, traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) als voorbouw. Betonnen kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)..

Op nr. 368a, opstand van drie ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) en drie bouwlagen onder hoog mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. met nokterras. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op de verdiepingen met een of twee monelenStenen vensterstijl.. Op de eerste traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), hardstenen terras met traliewerk tussen postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering.. Op de tweede, toegangsportiek met T-vormige deur. Derde traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) als voorbouw bekroond door een terras. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). gerenoveerd. DakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. in ondervlak en bovenschild.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 164-368a.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid