Typologie(ën)

woning met kunstenaarsatelier

Ontwerper(s)

Albert DUMONTarchitect1909

Alexis DUMONTarchitect1909

Stijlen

Eclectisme
Neo-Vlaamse renaissance

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2010-2012

id

Urban : 20652
lees meer

Beschrijving

Huis in eclectische stijl met neo-Vlaamse renaissance-elementen, n.o.v. architecten Albert en Alexis Dumont, “1909” gedateerd op de top van de gevel. Het werd ontworpen voor rekening van schilder Herman Richir in het verlengde van de gevel van het aanpalende huis, dat ook zijn eigendom was (zie nr. 42).

Bakstenen gevel met elementen in hardsteen, witsteen en pleisterwerk. Gevel met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers. van twee bouwlagen onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.. Trapezoïdaal balkon met balustradeHekwerk van spijlen of balusters.. Op de toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht., trapezoïdale voorbouw op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief., bekroond door een gewelfde topgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt. met volutes en een topstuk met frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. en vaas met daarop het jaartal; ruitvormige cartoucheOmlijsting van een uitspringend vlak in de vorm van ingesneden en omkrullend papier of leer; vaak met opschrift of intern versierd.. De uitvoering van deze voorbouw was minder uitspringend dan op de oorspronkelijke plannen was voorzien, en was het voorwerp van een bijzondere vergunning van de gemeenteraad, want de bouwverordening stond dit soort bouwwerk op minder dan 60 cm van de gemeenschappelijke scheidingsmuur slechts uitzonderlijk toe. FriesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). op hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. versierd met cementtegelsTegel op basis van cement, vaak polychroom versierd en gebruikt voor vloeren, friezen en borstweringen.. Ondervlak met een grote bewaarde dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. en breed uitkragende kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Bovenschild oorspronkelijk voorzien van drie kleine dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. onder frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. Bewaarde deur met getraliede ramen; schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 54-164; 54-166.

Kaarten / plannen
VAN SANTVOORT, L., Het 19de-eeuwse kunstenaarsatelier in Brussel (doctoraatsscriptie in de Kunstgeschiedenis en Archeologie), VUB, Brussel, 1995-1996, 1884/2.