Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Edgar DEMARTEAUarchitect1913

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016-2017

id

Urban : 37697
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., gesigneerd op de onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. “EDGAR DEMARTEAU / ARCHITECTE. / LAEKEN.”, 1913. Dezelfde architect ontwierp ook het aanpalende gebouw (zie nr. 26-28). De twee gebouwen werden bekroond in de gevelwedstrijd die de gemeente Laken in het jaar 1913 organiseerde.

Het huis maakt deel uit van een bijzonder homogene huizenrij met eclectische inslag, van nr. 2 tot nr. 28.

Gevel in oranjekleurige bakstenen met witstenen elementen. Gedrukte benedenverdieping. De meeste muuropeningen onder rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft., gedrukte boogBoog waarvan de kromming lager is dan de overeenkomstige rondboog. of korfboogBoog samengesteld uit een aantal ineenvloeiende cirkelbogen die samen nagenoeg een liggende ellips vormen., op de tweede verdieping onder archivoltGeprofileerde of versierde omlijsting van een boog. met volutenSpiraalvormig ornament; meestal gebruikt als aanzetstuk van topgevels, bij deur- en vensteromlijstingen of als steunbeer.. Op de hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel., drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. op de benedenverdieping met twee monelenStenen vensterstijl. en getande latei; trapezoïdale houten erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. onder drieledig dak bekroond door een terras voor een T-vormige glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat.; smeedijzeren borstwering met art-nouveaumotief. MansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. niet volgens oorspronkelijk plan; twee houten dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. met omlijsting met art-nouveauprofiel. KroonlijstenStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). bekleed met pvc, de rest van het schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  bewaard; deur met drie ramen, waaronder een oculusKlein rond, ovaal of polygonaal venster., raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. met bovenlichtenBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. met geel glas, op de benedenverdieping met roedeverdeling; raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. van de dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. ook met roedeverdeling.

Bronnen

Archieven
SAB/IP II 684 (1903-1915).
SAB/OW Laken PV Reg. 153 (30.10.1913).