Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Léon SUYSaannemer, plafonneerder1897-1898

Stijlen

Eclectisme
Classicisme

Inventaris(sen)

  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Het monumentale erfgoed van België. Anderlecht-Kuregem (Archistory - 2017-2019)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016, 2019

id

Urban : 36413
lees meer

Beschrijving

Huis in eclectische stijl met classicistische inslag, “ANNO 1898” gedateerd op de tweede verdieping. Het werd in 1897 ontworpen voor en wellicht door plafonneerder-aannemer Léon Suys, die in elk geval de decoratie van de gevel, met invloed van de renaissancestijl, voor zijn rekening nam. De rechterhelft van het gebouw (nr. 26) is het resultaat van een verhoging met twee bouwlagen van het magazijn met werkplaats van de plafonneerder, dat in 1894 werd ontworpen.

Gebouw van drie bouwlagen onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. (niet volgens oorspronkelijk plan). Opstand van vier bouwlagen, symmetrisch op de verdiepingen. Benedenverdieping met imitatievoegen. Links, vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. en toegangsdeur met twee ingangen. Rechts, twee lagere muuropeningen, een inrijpoort en een vensterLicht- en/of luchtopening in een muur., die overblijfselen zijn van het oorspronkelijke magazijn. Op de verdiepingen worden de zijtraveeën geflankeerd door kolossale pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. met een gebosseerde voet, een gecanneleerd ondergedeelte en een bovengedeelte met paneel; kapiteelKopstuk van een zuil, pijler of pilaster; algemeen om de gedragen last op een smaller draagvlak over te brengen. versierd met omgekeerde voluten, een kelk en een vogel met gespreide vleugels. Tussen de verdiepingen zijn in de pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. een hoofd in antieke stijl en naar elkaar kijkende mannen- en vrouwenprofielen gegraveerd. Centrale muurdammen met decor van gegraveerde grotesken, op de verdieping met het jaartal. Sleutels met leeuwenkop. Vier houten dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap.. Oorspronkelijke kroonlijstenStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen.
Linker topgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt. bepleisterdMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. met imitatievoegen; hoekkettingen.

Aan de achterzijde van het perceel, talrijke uiteenlopende bijgebouwen.

Bronnen

Archieven
GAA/DS 24: 07255 (11.12.1897); 26: 5982 (06.06.1894), 07247 (20.11.1897), 30471 (13.01.1939).

Tijdschriften

Almanach du Commerce et de l’Industrie, “Odon (rue)”, 1902.