Typologie(ën)

opslagplaats/loods
opbrengsthuis

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1884

Jules MUNSTERarchitect1911

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Inventaris van het Industrieel Erfgoed (La Fonderie - 1993-1994)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 32928
lees meer

Beschrijving

Huurhuis met vier bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken., naar ontwerp van. architect Jules Munster van 1911. Verbouwing en verhoging van een van 1884 daterend stallingengebouw (begane grond).

Lijstgevel van bak- en natuursteen met onregelmatige ordonnantie, de middentravee gemarkeerd als risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden. met korfbooglisenen, de rechtertravee als trappenhuis. Bovenvensters onder I-balkIJzeren latei met I-profiel. en getoogde ontlastingsboogBoog boven een venster- of deuropening die druk van het muurwerk op de stijlen afwentelt en zo het linteel ontlast., waarbinnen sgraffito; gebogen Franse balkonsBorstwering tussen de dagkanten van een naar binnen openslaand venster dat tot de vloer doorloopt. met gebuiktMet een buik staand; welvend oppervlak dat een ongelijkmatige boogwerking vertoont. gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. hek in de twee linkertraveeën. Houten ramen met typische roedenverdeling in het bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden.. Gekorniste kroonlijst met klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop. en tandlijst. Begane grond heden verbouwd.
Achterliggend voormalig biermagazijn met drie bouwlagen onder schilddak (pannen), waarvoor bouwaanvraag van 1884. Baksteenbouw met door pilasters geritmeerde opstand en centraal laadvenster.
Ijzeren structuur met troggewelven op dubbele rijen zuiltjes in het interieur.Bronnen

Archieven
SAB/OW19761 (1911), 19759 (1884).