Typologie(ën)

woning of opbrengsthuis (onbepaald)

Ontwerper(s)

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 32333
lees meer

Beschrijving

Reeks van drie gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. rijhuizen, afgesloten door een ruimer hoekhuis (Koopliedenstraat), in neoclassicistische stijl, waarvoor bouwaanvraag van 1829. Panden met drie bouwlagen + mezzaninoHalve verdieping, gelegen net onder de kroonlijst. en twee tot vier - totaal elf - bij drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder doorlopend  zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.

Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op natuurstenen sokkel waarin getraliede keldermonden. Registers belijnd door kordonvormende lekdrempels met kort profiel; rechthoekige vensters, deels blindZonder opening; blind venster, schijnopening. in de zijgevel, deuren en rechts gedichte inrijpoort. Gevelbeëindiging door architraafHoofdbalk; het onderste, dragende deel van een klassiek hoofdgestel, meestal geleed door banden., mezzaninoHalve verdieping, gelegen net onder de kroonlijst. met steigergatenGat aan de bovenzijde van een gevel waarin de horizontale dwarsbalken van een steiger werden bevestigd; vaak afgedekt door smeedijzeren (sier)deksel. en omlopende kroonlijst.

Achtergevel met Venetiaanse en rondbogige drielichtenGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. op de begane grond; gevelsteen met opschrift
“EDOUARD PALMAERT - LE 15 AVRIL – 1829”, verwijzend naar bouwheer en -jaar. Gerenoveerd tot meerdere wooneenheden in 1987-1988.


Bronnen

Archieven
SAB/OW 9353 (1829).