Typologie(ën)

woning of opbrengsthuis (onbepaald)

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1690-1710

Jules BAUWENSarchitect1969

Armand CORNUTarchitect1946

Statut juridique

Beschermd sinds 20 januari 2005

Stijlen

Neobarok

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Archeologisch
  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 30762
lees meer

Beschrijving

Diephuis van drie bouwlagen en twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Verhoogde halsgevelGevel waarvan de geveltop rechthoekig is en geflankeerd wordt door (gebeeldhouwde) vleugel- of klauwstukken. - voorheen bepleisterdMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. - uit eind 17e – begin 18e eeuw. Zwaar gerestaureerd n.o.v. architect Jules Bauwens, 1969, met gebruik van baksteen en Massangis.

Gevel met platbandversiering en rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Tweeledige top gemarkeerd door geprofileerde waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen.: centraal rechthoekige vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. tussen oculi onder booglijst in eerste geleding; kleinere gelijkaardige oculus erboven. Bekroning door middel van frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. en siervaas. Pui n.o.v. architect Armand Cornut (1946).

Bronnen

Archieven
SAB/OW 81523 (1969), 70831 (1946).

Publicaties en studies
BERCKMANS, O., DEL MARMOL, B., GAUTHIER, P., et al., Boterstraat 33, 1000 Brussel. Referentietoestand, Brussel, 2015.

Websites
BALat KIK-IRPA