Typologie(ën)

woning of opbrengsthuis (onbepaald)

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1600-1699

Statut juridique

Beschermd sinds 15 juni 2000

Stijlen

Traditionele architectuur

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Archeologisch
  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 31862
lees meer

Beschrijving

Diephuis, heden met gecementeerde puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is. - mogelijk een vereenvoudiging van een oorspronkelijke trapgevel (?) van twee bouwlagen en twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken..

Vermoedelijk traditionele bak- en zandstenen constructie, minstens opklimmend tot de 17e eeuw, met in de loop van de 19e eeuw aangepaste rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met bijkomende hardstenen lekdrempels. Geknikte zijgevel met deels zichtbare zandsteenblokken.
Gecementeerde manke achterpuntgevel.

Bronnen

Websites
BALat KIK-IRPA