Typologie(ën)

woning of opbrengsthuis (onbepaald)

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1600-1699

Statut juridique

Beschermd sinds 15 juni 2000

Stijlen

Classicerende barok

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 31859
lees meer

Beschrijving

Diephuis met klokgevel van drie bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Mogelijk oudere, traditionele constructie uit de 17e eeuw, aangepast eind 17e – begin 18e eeuw en bekroond met een klokvormige geveltop, heden gecementeerdMet portlandcement bestrijken. met schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren..

Baksteenbouw met verwerking van zandsteen cf. sporadisch zichtbare elementen van vensteromlijsting en kordonbelijning. Classicerende barokordonnantie met compositie van pseudo-pilasters in kolossale ordeZuilen of pilasters die over de volle hoogte of over meer dan één verdieping opgaan, onafhankelijk van de door vensters en bouwlagen gegeven maten. opgesteld over de verdiepingen, ter accentuering van de centrale traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...)., en via de druiplijst uitlopend in de geveltop. Rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., met onderdorpels op de derde bouwlaag. Geveltop met centraal rondboogvenster tussen twee balkgaten; vereenvoudigde barokke aflijning, voorheen wellicht afgewerkt met volutenSpiraalvormig ornament; meestal gebruikt als aanzetstuk van topgevels, bij deur- en vensteromlijstingen of als steunbeer. en platbanden, en tot voor kort nog met een bekronend boogfronton. Gemoderniseerde benedenverdieping met pui.

Bronnen

Websites
BALat KIK-IRPA