Typologie(ën)

villa

Ontwerper(s)

Stijlen

Neoclassicisme

Onderzoek en redactie

2008, 2013

id

Urban : 22431
lees meer

Beschrijving

Villa met neoclassicistische inslag uit 1912.

Vrijstaande villa van twee bouwlagen onder schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde.. Symmetrische hoofdgevel naar de laan, bepleisterdMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. met imitatievoegen, met vijf traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), de centrale als toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. oorspronkelijk voorzien van een portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. bekroond door een balkon voor een glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat., vervangen door een Frans balkonBorstwering tussen de dagkanten van een naar binnen openslaand venster dat tot de vloer doorloopt.. Benedenverdieping eveneens met glasdeurenDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat.. Drie dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap., de centrale met vleugelstukken, de laterale onder ronde kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Overige gevels in (beschilderde) baksteen; de linkerzijgevel met uitbouw en zuilengaanderij op verdieping; de rechterzijgevel, langs de Tennislaan, met centraal op elke verdieping twee gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Gedeeltelijk bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  met roedeverdeling in bovenlichtenBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden..

Bronnen

Archieven
GASPW/DS 10 (1912).