Typologie(ën)

villa

Ontwerper(s)

Willy MINNIGHarchitect1934

Stijlen

Modernisme

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2008, 2013

id

Urban : 22420
lees meer

Beschrijving

Villa met cottage-elementen gesigneerd in onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. op voorgevel “W. MINNIGH / ARCHITECTE”, 1934.

Vrijstaande villa van twee bouwlagen onder uitkragend zadeldakDak met twee hellende dakvlakken. op houten schragen. Beraapte gevels op hoge bakstenen onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. en met hardstenen elementen. Gemetste steunberen met bolornament. Half verzonken garage onder groot gebogen vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.. TopgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt. in licht risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden. op kleine consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. met imitatievakwerk, uitsparingen heden bepleisterdMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen., oorspronkelijk voorzien met metselwerk in visgraatverband; vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met sierluiken achter vaste bloembak op schragen. Linkerzijgevel met toegang kleine voorbouw als portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. onder schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde.. Rechterzijgevel met uitbouw van een bouwlaag en met afgeronde muurdamParement tussen twee muuropeningen (vensters of deuren) in dezelfde bouwlaag. tussen rondbogige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Bewaarde deur met smeedijzerwerk in bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden., raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. vervangen naar oorspronkelijk model.

Oorspronkelijke afsluiting van tuin n.o.v. dezelfde architect verdwenen.

Bronnen

Archieven
GASPW/DS 19 (1934), 27 (1934), 136 (1996).