Typologie(ën)

villa

Ontwerper(s)

J. VERMEERSCHarchitect1929

Henri VAN HALLarchitect1946

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Pieters-Woluwe (DMS-DML - 2002-2009, 2014)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2008, 2013

id [nl]

Urban : 22412
lees meer

Beschrijving

Indrukwekkende villa met art-deco-elementen n.o.v. architect J. Vermeersch, 1929. Van de laan afgesloten door een heg en een omheiningmuur in art decoTendens tot de geometrisering van vormen en architecturale ornamenten die zich uitdrukt in het materiaal- en kleurgebruik., in 1946 ontworpen door architect Henri Van Hall.

Voor de bouw van deze vakantiewoning, werden op het terrein een garage (1923) en bijgebouwen (1928) gebouwd.

Bakstenen gevel met elementen in gehouwen steen; sokkel met breuksteenMetselwerk bestaande uit brokken onregelmatige natuursteen.. Min of meer driehoekig grondplan, georganiseerd volgens een symmetrieas. Ze wordt gekenmerkt door in elkaar grijpende volumes onder gecombineerde bedaking, hier en daar verlevendigd door inbreuken op de symmetrie, wat een typisch compositie-element van de cottagestijl is.
Centrale toegangsdeur in trapezoïdaal uitspringend volume van twee bouwlagen, bekroond door terras met stenen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Decor van enkele witstenen bas-reliëfs.

Bronnen

Archieven
GASPW/DS 512 (1923); 408 (1928); 278 (1929); 115 (1946).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid