Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Stijlen

Beaux-Artsstijl

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2012-2013

id

Urban : 22121
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis met Beaux-Artsinvloeden met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., 1922.

Vormt het einde van een bijzonder homogene huizenrij in dezelfde stijl, beginnend op nr. 78.

Gevel in lichtgekleurde baksteen met hardstenen elementen. Benedenverdieping achter een terras met balustradeHekwerk van spijlen of balusters.. HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. geflankeerd door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel., met gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. en boogvormige erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. bekroond door een terras voor een serlianaDrielicht met centraal hoger venster onder rondboog en laterale vensters onder architraaf.. ArchivoltenGeprofileerde of versierde omlijsting van een boog.. DakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. wellicht van latere datum. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). en toegangsdeur bewaard, raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. en garagepoort vervangen. Hekwerk van voortuintje bewaard.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 164-106.