Typologie(ën)

opbrengsthuis

Ontwerper(s)

Guillaume HEBBELYNCKarchitect1930

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Onderzoek en redactie

2012-2013

id [nl]

Urban : 21940
lees meer

Beschrijving

Opbrengsthuis in art-decostijl, gesigneerd en gedateerd op het muurtje rechts van de garagepoort “HEBBELYNCK / ARCHTE G(UILLAU)ME / 1930”. Hij ontwierp het huis voor eigen rekening en tekende tevens het aanpalende huis, in 1928 (zie nr. 107).

Maakt deel uit van een bijzonder homogene huizenrij uit dezelfde periode, van nr. 99 tot nr. 107.

Vier bouwlagen, de laatste terugwijkend en als attiekMuur of bouwlaag boven de kroonlijst die meestal het dak aan het gezicht onttrekt., onder plat dak. Bakstenen gevel met elementen in similiBepleistering ter imitatie van natuursteen.. Half verzonken garage. Gevel behandeld als trapezoïdale voorbouw van drie bouwlagen, over de hele hoogte symmetrisch verdeeld door een centrale pilasterPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. en op de benedenverdieping uitgehold om ruimte te maken voor de portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. met toegangsdeur achter een bordes1. Verhoogd platform vóór de ingang van een gebouw, bereikbaar via een aantal treden; - 2. Vloertje, boven aan of midden in een trap., met daaronder een dienstdeur. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met uitsprongen en zaagtandfriezen. Geometrische decors. Deuren bewaard, de toegangsdeur voorzien van een getralied raam, ook met zaagtandomlijsting. RaamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. vervangen. Bewaarde afsluitmuurtjes.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 81-105.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid