Typologie(ën)

woning met kunstenaarsatelier

Ontwerper(s)

Stijlen

Neorenaissance

Onderzoek en redactie

1997-2004

id

Urban : 1285
lees meer

Beschrijving

Vroeger atelier en woning van beeldhouwer Alphonse de Tombay (Luik 1843 - Brussel 1918), directeur van de Academie van Sint-Gillis vanaf 1902.
Gevel geïnspireerd op neo-Vlaamse renaissanceVlaams renaissance (vanaf 16e eeuw). Stijl die elementen uit de Italiaanse renaissance toepast op de traditionele bak- en zandsteenstijl. De neo-Vlaamse renaissance (ca 1860-1914) grijpt vanuit een nationalistische tendens terug naar de Vlaamse renaissance en haar specifieke ornamentiek. De stijl kenmerkt zich door een polychroom materiaalgebruik en een volumespel d.m.v. erkers, torentjes, trapgevels, enz., maar aanzienlijk gewijzigd in de loop der jaren.

Eerst ontworpen als atelier met één bouwlaag en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met centrale toegang onder trapgevelGevel met een driehoekige bekroning die trapsgewijs versmalt. (1885), daarna verhoogd en omgevormd tot woonhuis met dubbele toegang (1890), uiteindelijk verwijdering van rechtertravee in 1895.
Huidige woning met twee bouwlagen en twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Bakstenen gevel met hardstenen elementen. Muuropeningen tussen hoekblokken en onder stenen latei en ontlastingsboogBoog boven een venster- of deuropening die druk van het muurwerk op de stijlen afwentelt en zo het linteel ontlast.. Risaliterende hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. oorspronkelijk met twee deuren gescheiden door pilasterPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.; rechter deur aangepast tot vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. (1951). MansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. met twee dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. onder entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles..

Bronnen

Archieven
GASG/DS 1015 (1885), 2599 (1890), 188 (1895), 162 (1951).

Publicaties en studies
Saint-Gilles. Ensembles urbanistiques et architecturaux remarquables, ERU asbl, Brussel, 1988, pp. 43-44, 157.
VAN LENNEP, J., (o.l.v.), De 19de- eeuwse Belgische beeldhouwkunst (Tentoonstellingscatalogus), Generale Bank, Brussel, 1990, pp. 348-352.