Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

H. VAN DE VELDEarchitect1903

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2012-2013

id

Urban : 21704
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl, ontworpen door architect H. Van de Velde in 1903 en gedateerd “ANNO 1904” op de top van de opstand.

Maakt deel uit van een bijzonder homogene huizenrij in dezelfde stijl, van nr. 18-18a tot nr. 42.

Opstand van vier bouwlagen, de laatste als hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel., in geelgekleurde baksteen met hardstenen elementen en met symmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit drie gelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de centrale travee wordt in vele gevallen rijker uitgewerkt en benadrukt door haar licht te laten uitspringen en/of door één of meerdere balkons; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers.. Hardstenen benedenverdieping; deur achter een trap. Centrale balkons volgens verkleinende ordonnantie, het tweede trapezoïdaal. AttiekverdiepingVerdieping (soms halve verdieping), gelegen net boven de kroonlijst of als terugspringende hoogste verdieping van een gebouw.  voorzien van zes gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op het hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. versierd met drie panelen met sgraffiti (beschadigd). RaamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. vervangen. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). vervangen, deuren en gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. bewaard. Voortuintje met een kleine binnenplaats; traliewerk van de trap naar de deur bewaard, dat van de voortuin deels bewaard.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 283-22.