Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

H. VAN DE VELDEarchitect1910

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2013-2014

id

Urban : 22634
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl met symmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit drie gelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de centrale travee wordt in vele gevallen rijker uitgewerkt en benadrukt door haar licht te laten uitspringen en/of door één of meerdere balkons; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., gesigneerd op de onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. “H. VAN DE VELDE / BOUWMEESTER”, 1910.

Dit huis maakt deel uit van een bijzonder homogene huizenrij, van nr. 71-73 tot nr. 117.

Opstand van drie bouwlagen, de laatste van latere datum, ter vervanging van een mansarde maar met behoud van het dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is.. Hardstenen benedenverdieping geritmeerd door brede bewerkte pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Verdieping in lichtgekleurde baksteen en hardsteen. ErkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. bekroond door een terras met gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Zijvensters bekroond door een timpaanMonumentaal driehoekig of segmentvormig boogveld, meestal besloten in een fronton; vaak rijkelijk versierd. onder een spiegel, allebei versierd met keramiektegels die een fruitschaal voorstellen. Oud dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. met vleugelstukken, hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. en boogvormig frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. Decor van knoppenRond of afgeplat bolvormig ornament., golvende meandersOrnamentenstrook die bestaat uit rechthoekig gebogen, doorlopende lijnen. en schelp. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  van de benedenverdieping bewaard; impostvenstersVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak. met roedeverdeling in medaillonRonde of ovale cartouche.. Tuinhek verwijderd.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 87-85.