Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Stijlen

Beaux-Artsstijl

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Lambrechts-Woluwe (Apeb - 2010-2012)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2010-2012

id

Urban : 21092
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in Beaux-ArtsstijlArchitectuurstroming (ca. 1905-1930) met reminiscenties aan de grote Franse architectuurstijlen uit de 18e eeuw. Rijk en zorgvuldig gedecoreerde gevels in natuursteen en/of simili of in combinatie met baksteen. Borstweringen en poorten in fraai uitgewerkt smeedwerk., ontworpen in 1910 en uitgebreid en gewijzigd in twee duplexen in de jaren 1930.

Maakt deel uit van bijzonder homogene huizenrij uit dezelfde periode, van nr. 120 tot nr. 136.

Bakstenen gevel, bepleisterdMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. tijdens de verbouwingen, met natuurstenen accenten, het geheel nu beschilderd. Drie bouwlagen onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.. Zes ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), twee langs de Whitlocklaan, vier langs de Albertynlaan. Hierlangs ook een autostalling als bijgebouw, oorspronkelijk van één bouwlaag, verhoogd met twee verdiepingen onder plat dak toen het huis werd opgesplitst. Sommige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op de benedenverdieping met I-balkIJzeren latei met I-profiel., andere onder kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op de verdiepingen.

Langs de Whitlocklaan, toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. met trappenpartij; deur onder entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. en vierkant getralied vensterLicht- en/of luchtopening in een muur., aangepast voor de bovenste duplex. Veelhoekige voorbouw van drie bouwlagen, de eerste verbouwd tot garage, de derde toegevoegd voor de duplex, met borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. versierd met putti.

Langs de Albertynlaan, eerste traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) blindZonder opening; blind venster, schijnopening. op de tweede verdieping, met paneeldecor en frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. Op de centrale traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), terugwijkende deur geflankeerd door twee smalle getraliede venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., allemaal onder rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft., aangepast voor de onderste duplex. Laatste traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. bekroond door brede houten erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met zelfde vorm. Bijgebouw met verbrede inrijpoort geflankeerd door twee smalle venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., allemaal onder rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft., alsook door twee venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op de eerste verdieping en drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. met centraal balkonnetje op de tweede. Houten dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap., op de toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. onder gebogen frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.; centrale schoorsteen langs de Albertynlaan. Smeedijzeren glasdeurenDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen. Hek van de voortuin deels bewaard.

Bronnen

Archieven
GASLW/DS 946 (1910).

Publicaties en studies
VILLEIRS, M., et al., Histoire de Woluwe-Saint-Lambert, Fondation Albert Marinus/Gemeentelijk Museum van Sint-Lambrechts-Woluwe, 2000, pp. 170.