Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1908-1912

Stijlen

Beaux-Artsstijl
Neo-Lodewijk XVI

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Lambrechts-Woluwe (Apeb - 2010-2012)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2010-2012

id

Urban : 21050
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in Beaux-ArtsstijlArchitectuurstroming (ca. 1905-1930) met reminiscenties aan de grote Franse architectuurstijlen uit de 18e eeuw. Rijk en zorgvuldig gedecoreerde gevels in natuursteen en/of simili of in combinatie met baksteen. Borstweringen en poorten in fraai uitgewerkt smeedwerk. met invloed van Louis XVI-stijl, ca. 1910.

Maakt deel uit van bijzonder homogene huizenrij in overwegend eclectische stijl, van nr. 4 tot nr. 38.

Hardstenen benedenverdieping; verdiepingen in oranjekleurige baksteen met witstenen elementen. Drie bouwlagen, symmetrisch op de verdiepingen. Op de benedenverdieping, oorspronkelijk twee venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., verbouwd tot garagepoort na 1949 die op haar beurt werd omgevormd tot een breed vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. in 1961. Rondbogige erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. en borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. met balustersVaasvormige spijl van een borstwering., bekroond door een terras met smeedijzeren traliewerk voor een serlianaDrielicht met centraal hoger venster onder rondboog en laterale vensters onder architraaf.. Stenen kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op dubbele consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. rond medaillonRonde of ovale cartouche. met monogram “L D”. Attiekmuurtje met friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). van ovalen, onderbroken door gemetseld dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. waarvan rondbogig frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. werd verwijderd in 1929 en vervangen door een brede houten dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. (n.o.v. architect Jules Vandevoorde). Beglaasde en getraliede deur bewaard, net als het schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  met roedeverdeling van de eerste verdieping en van de dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap., op de verdieping met gewelfde tussendorpelStenen dorpel die een deur of venster horizontaal in tweeën deelt. en bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. met medaillonRonde of ovale cartouche..

Bronnen

Archieven
GASLW/DS 2856 (1929), 7121 (1949), 10280 (1961).