Typologie(ën)

burgerwoning
opbrengsthuis

Ontwerper(s)

Paul HAMESSEarchitect1912

Stijlen

Beaux-Artsstijl
Art deco

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Lambrechts-Woluwe (Apeb - 2010-2012)
  • Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed 1939-1999 (ULB)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch

Onderzoek en redactie

2010-2012

id

Urban : 21049
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in Beaux-ArtsstijlArchitectuurstroming (ca. 1905-1930) met reminiscenties aan de grote Franse architectuurstijlen uit de 18e eeuw. Rijk en zorgvuldig gedecoreerde gevels in natuursteen en/of simili of in combinatie met baksteen. Borstweringen en poorten in fraai uitgewerkt smeedwerk. met accenten in art decoTendens tot de geometrisering van vormen en architecturale ornamenten die zich uitdrukt in het materiaal- en kleurgebruik. naar een ontwerp van architect Paul Hamesse, 1912.

Maakt deel uit van bijzonder homogene huizenrij in overwegend eclectische stijl, van nr. 4 tot nr. 38.

Witstenen gevel met hardstenen elementen. Symmetrische gevel van vier bouwlagen en drie gelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in het midden, onder plat dak. Benedenverdieping in 1949 verbouwd door architect Yvan Blomme: inrijpoort en drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. vervangen door twee gelijke muuropeningen met hardstenen stijlen, een garagepoort en een toegangsdeur met beglaasde omlijsting; getraliede smeedijzeren bovenlichtenBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden.. Pilastervormige stijlen op de eerste twee verdiepingen. Op de eerste verdieping, bow-windowErker (afk. Engels, van bow: buiging, en window: venster) die door haar gebogen vorm integrerend deel uitmaakt van de gevel en de achterliggende ruimte. bekroond door een terras met stenen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. met kettingboogvormige uitsnijdingen; smeedijzeren traliewerk en topstukken. Op de tweede verdieping, muuropeningen onder doorlopende  rondbogige kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop.. Op de laatste verdieping, brede gewelfde topgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt. met volutes voor een pseudomansarde en twee gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Gesculpteerd decor van bloemen en medaillonsRonde of ovale cartouche.; borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. op de eerste verdieping met voorstelling van kinderen rond een fruitmand. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen.

Bronnen

Archieven
GASLW/DS 313 (1912), 2817 (1929), 7121 (1949).

Kaarten / plannen
Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, Centrale Commissie voor Wederopbouw, kadasterplan van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, 1917 (Gemeentelijk Museum van Sint-Lambrechts-Woluwe, oude gemeentearchieven).