Typologie(ën)

architectenwoning

Ontwerper(s)

Constant BOSMANSarchitect1907

Henri VANDEVELDarchitect1907

Stijlen

Eclectisme
Art nouveau

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2010-2012

id

Urban : 20989
lees meer

Beschrijving

Op de hoek met de Vergotestraat, persoonlijke woning van architect Constant Bosmans, in eclectische stijl met art-nouveau-inslag, n.o.v. architecten Constant Bosmans en Henri Vandeveld, 1907.

Het huis werd grondig verbouwd in 1939 n.o.v. architect Cyril Van Lierde, die de laatste bouwlaag wijzigde en een nieuwe toevoegde, en het dak dat deels een mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. werd in 1985 (n.o.v. architect Frédéric Maury).

Gevel in witte steen en similiBepleistering ter imitatie van natuursteen.. Vijf bouwlagen en twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) aan de Vergotestraat en één traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) aan de square die na 1939 gedeeltelijk blindZonder opening; blind venster, schijnopening. werd gemaakt. Het oorspronkelijke deel van de gevel wordt gekenmerkt door steekboogvormige muuropeningen met lichtjes holle omlijsting. Op de benedenverdieping, twee toegangsdeuren, de eerste het resultaat van de transformatie van een vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. (misschien in 1939). Twee getraliede venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., allebei ingekort, het eerste, dat een lunet vormt in de druiper van de gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld., voor op de bouw van een garagepoort in 1939. In de eerste twee bouwlagen, venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op de linkertravee binnen één enkele omlijsting. Op de tweede traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), gebogen gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. in elke bouwlaag, met vijf gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. muuropeningen met verdwenen tussendorpelsStenen dorpel die een deur of venster horizontaal in tweeën deelt., bekroond door een terras met ijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. die een stenen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. vervangt (1939). Op de hoek, halfzuilZuil die met het muurwerk verbonden is, maar slechts over de halve dikte uitspringt. op bewerkte druiper op de verdiepingen. Oorspronkelijk decor grotendeels verdwenen. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  (behalve het raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. op de linkertravee op de verdiepingen) en ijzerwerkVerzameling van alle metalen elementen van een gebouw. vervangen.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 274-27.

Tijdschriften
L'Émulation, 1910, pl. XIII.