Typologie(ën)

landhuis

Stijlen

Neoclassicisme
Beaux-Artsstijl

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2009-2011

id

Urban : 20064
lees meer

Beschrijving

Voormalig landhuis in neoclassicistische stijl en groots park, deels in Engelse landschapsstijl, tweede helft 19e eeuw.

Geschiedenis
In oorsprong eigendom van familie Beauquesne-Legrand. Sinds jaren 1910 eigendom van René de la Fontaine die er tal van verbouwingswerken liet uitvoeren. Na W.O.II meerdere malen uitgebreid en gebruikt als burelen voor Ministerie van Werk en NMBS. Sinds 2003 aangekocht door de gemeente en omgevormd tot openbaar park met onder meer kinderopvang en Maison de la Solidarité. Recent (2006) stijlvol gerenoveerd door B612 ASSOCIATES.

Beschrijving
Vierkant hoofdvolume van drie bouwlagen op nivellerende onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. en twee tot drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) per gevel. BepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. gevel met hoekkettingAfwisselende opeenvolging van lange en korte zijden van natuurstenen hoekblokken of neggen (geprofileerd) in een bakstenen gevel.. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder gedrukte boogBoog waarvan de kromming lager is dan de overeenkomstige rondboog. met geriemde omlijsting; op eerste en tweede verdieping met versierde sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf. en onderdorpel op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Getande kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Leien schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde.. Uitbouw onder afgewolfd dak aan rechter zijgevel vermoedelijk later toegevoegd.
Achtergevel met zuilenportiek in 1931 voorzien van erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld..
Straatgevel voorheen met oprit tussen kwartcirkelvormige keermuren en smeedijzeren hek met twee toegangen tussen hardstenen pijlers1. Muurstut zonder entasis (kromming), mogelijk met basis en kapiteel; - 2. Massief gemetseld of betonnen steunelement met gewoonlijk rechthoekige doorsnede (vb. bruggepijler,…). Geheel verbouwd tot portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. van twee bouwlagen in dezelfde stijl van het hoofdvolume (architecten Ernest en Julius Delune, 1939); toegang tussen doorlopende  schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren., uitwaaierend boven zuilenportiek met gebeeldhouwde nis.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 306-311.