Typologie(ën)

woning
architectenwoning

Ontwerper(s)

Vict. EVRARDarchitect1897

G. Ch. VERAARTarchitect1928

E. RICHIRarchitect1928

Stijlen

Eclectisme
Neo-Vlaamse renaissance

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Oost (Apeb - 2006-2009)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2006-2008

id

Urban : 18396
lees meer

Beschrijving

Voormalige eigen woning met atelier in eclectische stijl met elementen in neo-Vlaamse renaissanceVlaams renaissance (vanaf 16e eeuw). Stijl die elementen uit de Italiaanse renaissance toepast op de traditionele bak- en zandsteenstijl. De neo-Vlaamse renaissance (ca 1860-1914) grijpt vanuit een nationalistische tendens terug naar de Vlaamse renaissance en haar specifieke ornamentiek. De stijl kenmerkt zich door een polychroom materiaalgebruik en een volumespel d.m.v. erkers, torentjes, trapgevels, enz., van architect Vict. Evrard, naar eigen ontwerp, 1897.

In 1928 met verdieping verhoogd door architect G. Chr. Veraart en E. Richir.

Bakstenen gevel met elementen in thans deels beschilderde similiBepleistering ter imitatie van natuursteen. en hardsteen. Twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. inspringend zodat kleine binnenplaats ontstaat, aan straatzijde afgesloten met muurtje met ijzeren hek. ToegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. op rooilijn met deur onder steekboogBoog die minder dan een halve cirkel beschrijft; boog in de vorm van een cirkelsegment. Bij vensters spreekt men dan van een getoogd venster of steekboogvenster., geflankeerd door twee smalle getraliede venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Op benedenverdieping en eerste verdieping grote korfboogvensters. Zijdelings muurvlak met twee deuren, die van eerste verdieping uitgevend op balkon over hele breedte van traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...); oorspronkelijke houten borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. vervangen door metaal.

In derde bouwlaag rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met tussendorpelsStenen dorpel die een deur of venster horizontaal in tweeën deelt. en monelenStenen vensterstijl.. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op massieve houten consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Deze verdieping vervangt een zadeldakDak met twee hellende dakvlakken. met twee dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. en een halve trapgevelGevel met een driehoekige bekroning die trapsgewijs versmalt. aan straatzijde, waarvan alleen de schouw met een makelaar1. Versiering op de nok van een dak in de vorm van een decoratieve metalen, terracotta of houten stang; - 2. Middenstijl van een dakspant. die zijn bekroning vormde overblijft. Zijdelings muurvlak grenzend aan nr. 57 thans bekroond met halve trapgevelGevel met een driehoekige bekroning die trapsgewijs versmalt., waarvan elementen blijkbaar gerecupereerd zijn van oorspronkelijke gevel.

Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... . Deur met kunstig bewerkte scharnieren en judas; alle schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  met roedeverdeling.

Interieur
Oorspronkelijk op benedenverdieping vooraan bureau en achteraan keuken. Eerste verdieping grotendeels ingenomen door groot atelier. Slaapkamers op nieuwe verdieping.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 21420 (1897), 35925 (1928).