Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Gustave STRAUVENarchitect1899

Stijlen

Eclectisme
Art nouveau

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2006-2008

id

Urban : 18136
lees meer

Beschrijving

Huis in eclectische stijl met enkele art-nouveauelementen, n.o.v. architect Gustave Strauven, 1899.

Signatuur op sokkel. Misschien oorspronkelijk handelsruimte op benedenverdieping.

Drie bouwlagen en twee, op verdiepingen symmetrische traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Gevel in rode baksteen met elementen in witte baksteen en gesculpteerde hardsteen. Sokkel in geprofileerde hardsteen. Muuropeningen van twee eerste bouwlagen onder metalen latei, die van derde verdieping onder steekboogBoog die minder dan een halve cirkel beschrijft; boog in de vorm van een cirkelsegment. Bij vensters spreekt men dan van een getoogd venster of steekboogvenster.. Gevel geflankeerd door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel., bovenaan dubbel zo breed om als steun te dienen voor gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. houten consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. onder kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Deur rechts geflankeerd door tweede pilasterPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Souterrainvenster en uitstalraam alleen maar van elkaar gescheiden door onderdorpel van laatstgenoemde. BepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen., vroeger van inscripties voorziene panelen van latere datum. In tweede bouwlaag doorlopend  balkon met platform bestaande uit baksteengewelf waarop dunne hardstenen plaat rust; geheel op vijf metalen consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. die doorlopen in stangen die eindigen in zweepslaglijnen en het eenvoudige hekwerk van de borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. ritmeren. TraveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) tussen inspringende omlijsting, eindigend in boogConstructie waarvan de beschrijvende lijnen delen van cirkels of gebogen lijnen zijn en waarin alle drukkrachten optreden.. Sgraffiti op borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. van tweede verdieping thans verdwenen. BoogConstructie waarvan de beschrijvende lijnen delen van cirkels of gebogen lijnen zijn en waarin alle drukkrachten optreden. friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). met bakstenen motief, onder brede kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst.. Twee kleine dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap.. Bewaarde deur. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  van eerste verdieping vervangen.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 10396 (1899).

Publicaties en studies
VANDENBREEDEN, J., VAN SANTVOORT, L., DE THAILLE, P., et al., Encyclopédie de l'Art nouveau. Tome premier. Le quartier Nord-Est à Bruxelles, CIDEP, Brussel, 1999, p. 141.

Websites
Brussel, stad van architecten - Gustave Strauven