Typologie(ën)

woning
bijgebouwen

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1900-1909

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Oost (Apeb - 2006-2009)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2006-2008

id

Urban : 18124
lees meer

Beschrijving

Huis in eclectische stijl met symmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit drie gelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de centrale travee wordt in vele gevallen rijker uitgewerkt en benadrukt door haar licht te laten uitspringen en/of door één of meerdere balkons; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., waarschijnlijk na 1900.

Drie bouwlagen. Benedenverdieping in hardsteen, verdiepingen in Gobertanger met elementen in hardsteen en een ander type witsteen. Op benedenverdieping centraal vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. links geflankeerd door breder vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. en rechts door koetspoort. In tweede bouwlaag serlianaDrielicht met centraal hoger venster onder rondboog en laterale vensters onder architraaf. met zuilen en gewelfd balkon met balustersVaasvormige spijl van een borstwering.; centrale glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. onder korfboogBoog samengesteld uit een aantal ineenvloeiende cirkelbogen die samen nagenoeg een liggende ellips vormen.. In derde bouwlaag drie gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.; centraal balkon met balustersVaasvormige spijl van een borstwering.; stijlen met witstenen hoekkettingAfwisselende opeenvolging van lange en korte zijden van natuurstenen hoekblokken of neggen (geprofileerd) in een bakstenen gevel. en gesculpteerde bekroning. Grote centrale dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. met tussenstijl, vleugelstukken en gebogen frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  met uitzondering van dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap.. Smeedijzeren deur.

Stalling in achterbouw van 1910.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 1661 (1910).