Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

François VANVLASSELAERarchitect1914

Stijlen

Eclectisme

Onderzoek en redactie

2002

id

Urban : 17434
lees meer

Beschrijving

Huis met eclectische inslag, n.o.v. arch. François Vanvlasselaer, 1914.

Gebouw ontworpen voor hoek gevormd door Titecastraat en geplande maar nooit aangelegde straat. Daarom twee gevels verbonden door hoektraveeTravee op de hoek (meestal 45°) van een gebouw..

Ter vervanging van L-vormig plattelandsgebouw toebehorend aan een zekere Roche. Waarschijnlijk was het dezelfde Roche (vlg. Falkenback, P., 1992, p. 27) bij wie ca 1852 het schepencollege en de gemeenteraad vergaderden.

Café op benedenverdieping met ingang in hoektraveeTravee op de hoek (meestal 45°) van een gebouw.. Na opgave van plannen voor nieuwe straat, verbouwd door arch. F. Vanvlasselaer, 1922. Ter hoogte van geplande straat werd tuin aangelegd met smeedijzeren omheining. Toegangsdeur naar café verbouwd tot vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.; toegangsdeur naar verdieping, uitgevend op nieuwe tuin, voorzien van luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak..

Twee bouwlagen onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.. Bakstenen gevel met elementen in witte baksteen en hardsteen. Licht risaliterende traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met tollen en op gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. korbelen1. Diagonale houten balk ter ondersteuning van overkragende elementen zoals een luifel, een kroonlijst,…; 2. Balk om de verbinding tussen trekker en spantbeen in een kapspant te versterken.. In hoektraveeTravee op de hoek (meestal 45°) van een gebouw. balkons vlg. verkleinende ordonnantie met smeedijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.; dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. onder puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is. bekroond met smeedijzeren makelaar1. Versiering op de nok van een dak in de vorm van een decoratieve metalen, terracotta of houten stang; - 2. Middenstijl van een dakspant.. Mansarde met klimmende dakkapellenDakkapel met overkapping die in dezelfde richting helt als het dakvlak. onder luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak. op korbelen1. Diagonale houten balk ter ondersteuning van overkragende elementen zoals een luifel, een kroonlijst,…; 2. Balk om de verbinding tussen trekker en spantbeen in een kapspant te versterken.. Oorspronkelijk elegant schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... ; bovenlichtenBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. met roedeverdeling. Voormalig café met schuiframen.

Bronnen

Archieven
GASPW/DS 30 (1914), 295 (1922).