Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Georges DOYENarchitect1925

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005-2007

id

Urban : 17055
lees meer

Beschrijving

Huis in Beaux-ArtsstijlArchitectuurstroming (ca. 1905-1930) met reminiscenties aan de grote Franse architectuurstijlen uit de 18e eeuw. Rijk en zorgvuldig gedecoreerde gevels in natuursteen en/of simili of in combinatie met baksteen. Borstweringen en poorten in fraai uitgewerkt smeedwerk., gesigneerd ‘G(eorges). D(oyen). / Archte', 1925.

Twee bouwlagen onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.. Gevel in zandstenen breuksteenMetselwerk bestaande uit brokken onregelmatige natuursteen. met hardstenen elementen. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder schouderboog. Op verdieping hardstenen bow-windowErker (afk. Engels, van bow: buiging, en window: venster) die door haar gebogen vorm integrerend deel uitmaakt van de gevel en de achterliggende ruimte. op lampetNeerwaartse beëindiging, afhangende versiering als aanzet van een balkon of erker. versierd met rocaille1. Schelp- of rotsachtig, asymetrisch ornament, waaraan rococo haar naam dankt. - 2. Tuinfolies of rotsachtige tuinconstructies. en onder leistenen lessenaarsdakDak bestaande uit één hellend dakvlak.. Leistenen dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. onder rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft.. Beglaasde smeedijzeren deur. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  met roedeverdeling, oorspronkelijk met gebombeerdGebold; welvend oppervlak dat een gelijkmatige boogwerking vertoont. glas.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 139-116.