Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Jean HENDRICKXarchitect1924

Stijlen

Art deco
Traditionalisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005-2007

id

Urban : 16437
lees meer

Beschrijving

Huis in traditionalistische stijl met art deco-elementen, n.o.v. arch. Jean Hendrickx, 1924.

Alleenstaand gebouw dat helling van straat volgt. Verspringende bouwlagen. In lengte verdeeld in drie ongelijke bouwlichamen: eerste onder indrukwekkend mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. met twee registersVensterstrook in een topgevel. dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. en met voorbouw bekroond door terras; tweede smaller en hoger onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.; derde onder terrasdak.
Beraapte gevels op sokkel in breuksteenMetselwerk bestaande uit brokken onregelmatige natuursteen.. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. in verschillende vormen, zonder omlijsting; sommige met stijl en/of met dwarsregelEen dwarsregel deelt het kozijn van een deur of raam horizontaal op.. In hoogste bouwlaag van tweede bouwlichaam loggiaOverdekte, halfopen ruimte; schaduwrijke inham in de gevel van een gebouw. geflankeerd door twee kleine venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Straatgevel grotendeels blindZonder opening; blind venster, schijnopening. met uitgespaarde portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. onder rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  met roedeverdeling, sommige met glas-in-lood. Garage van 1970, waarvoor deur in omheiningsmuur rechts werd verbreed.

Bronnen

Archieven
GAE/DS53-15.