Bekijk de weerhouden gebouwenKorte hellende straat van Bosstraat naar Vleurgatsesteenweg. Vroeger Horizonstraat genoemd.

De aanleg werd goedgekeurd door de gemeenteraden van 31 maart en 11 november en het rooilijnenplan werd goedgekeurd bij K.B. van 11.02.1875.

De straat werd rond 1900 bebouwd met kleine gebouwen die werden gebruikt als garage of opslagplaats en die grotendeels gesloopt zijn. Het oorspronkelijke karakter van de straat werd aan pare kant gewijzigd door een appartementsgebouw (nr. 14-18, architect J.-P. Coulonvaux, 1974). Het industrieel gebouw daarnaast dat de rooilijn doorbreekt, op nr. 8-12, dateert uit het interbellum en werd gebouwd als achterhuis en in 1995 gerestaureerd. Op de hoek van de Bucholzstraat nr. 2 en de Bosstraat nr. 20 bevindt zich een villa in eclectische stijl met elementen van de geometrische art nouveau, naar een ontwerp van architect Adrien Blomme van 1906. Het was zijn eerste uitgevoerde ontwerp. Op nr. 4 een huis neo-Vlaamse renaissance naar ontwerp van architect Léopold Pepermans (zie dit nr.).

Aan onpare kant op het nr. 1, een appartementsgebouw dat deel uitmaakt van het complex van appartementsgebouwen en privétuinen naar ontwerp van de architecten R. Thirion en A. Norrenberg van 1959 op het terrein tussen de Amerikaansestraat, Bosstraat en Buchholtzstraat.
Binnen dit huizenblok werd een openbare tuin aangelegd volgens het plan particulier d'aménagement de l'îlot no 199 dit Buchholtz, bekrachtigd door K.B. van 09.04.1949. Dit kleine park ligt achter de gebouwen van de Bosstraat (nr. 22 en 24), Buchholtzstraat (nr. 1) en Amerikaansestraat (nr. 186). Het werd aangelegd op een deel van de grond van de familie. De gemeente kocht het centrale terrein en droeg daarmee bij tot de bescherming van enkele grote bomen (kastanjelaars, beuken en platanen) op deze kleine square die fungeert als doorgang.
Verder in de straat nog een huis in art deco (zie nr. 15) en een Schotse protestantse kerk op de hoek met de Vleurgatsesteenweg (zie nr. 17).

Bronnen

Archieven
GAE/OW Historique des rues (1925). GAE/OW 1.
GAE/DS  8-12: 53-8-12; 14-18: 53-14-18.

Publicaties en studies
BLOMME, F., À la rencontre d'Adrien Blomme, 1878-1940, CIVA, Brussel, 2004, pp. 27-29.
DEMEY, T., Bruxelles en vert, guide-promenades des jardins publics du Molenbeek à la Woluwe, Badeaux, Brussel, 2003, p. 343.
LE ROY, P., Monographie de la commune d'Ixelles, Imprimerie Générale, Brussel, 1885, pp. 278.
MEGANCK, M., Bruxelles par-delà les murs, éd. Aparté, Brussel, 2006, p. 198.