Typologie(ën)

woning met kunstenaarsatelier
burgerwoning

Ontwerper(s)

Paul HAMESSEarchitect1901

Paul VERDUSSENschilder

Statut juridique

Beschermd sinds 11 maart 1999

Stijlen

Art nouveau
Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005-2007

id

Urban : 16426
lees meer

Beschrijving

Opmerkelijk huis in eclectische stijl met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers. en elementen in geometrische art nouveauInternationale beweging (1893 - ca. 1914) als reactie op de ‘neo’-stijlen, maar met sterk lokale verschillen. In België kent de stijl twee stromingen, namelijk de florale art nouveau met Victor Horta als boegbeeld en anderzijds de geometrische art nouveau beïnvloed door Paul Hankar of de Wiener Secession. i.o.v. kunstschilder Paul Verdussen (1868-1945) en n.o.v. arch. Paul Hamesse, 1901.

Maakt deel uit van fraaie aaneenschakeling van huizen in eclectische stijl van nr. 203 tot nr. 211.

De schilder was mede-oprichter en daarna secretaris van de kunstkring ‘Le Sillon'. Ca. 1900 leidde hij een kunstenaarsatelier waar talrijke affiches werden ontworpen. Het Museum van Elsene en het Museum Plantin-Moretus in Antwerpen bezitten een aantal van zijn ontwerpen.
In de tuin bevindt zich een klein paviljoen van één bouwlaag dat werd gebruikt als schildersatelier.
Gevel in gele baksteen met banden in witte baksteen. Sokkel in breuksteenMetselwerk bestaande uit brokken onregelmatige natuursteen. van zandsteen. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder steekboogBoog die minder dan een halve cirkel beschrijft; boog in de vorm van een cirkelsegment. Bij vensters spreekt men dan van een getoogd venster of steekboogvenster. met hardstenen aanzetstenenGeprofileerd of versierd blok (natuur)steen waarop een boog of een strek steunt.. HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. lichtjes inspringend; op benedenverdieping vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. onder korfboogBoog samengesteld uit een aantal ineenvloeiende cirkelbogen die samen nagenoeg een liggende ellips vormen. met hardstenen stijlen die verder dan vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. doorlopen. In tweede bouwlaag houten erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met terras met merkwaardige smeedijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. in kenmerkende stijl van Paul Hamesse. In hoogste bouwlaag drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. en boogfriesReeks van kleine (decoratieve) bogen, vaak steunend op kraagstenen., eveneens een typisch element voor P. Hamesse. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). geflankeerd door twee hardstenen postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering. in art-nouveau. Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... .

Interieur. Eerste witmarmeren trapdeel leidt naar vestibule van bel-étage; hier vloer bekleed met mozaïek met friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). met gestileerde bloemmotieven. Eenvoudig geometrisch motief van trapleuning.

Beschermd op 11.03.1999.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 51-211.

Publicaties en studies
Monuments et sites protégés, éd. La Renaissance du Livre, Région de Bruxelles-Capitale, 2003, p. 128.
PIRON, P., Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, éd. Art in Belgium, Lasne, 2003, p. 719.

Websites
http://www.arto.be/
Brussel, stad van architecten - Paul Hamesse