Typologie(ën)

woning met kunstenaarsatelier

Ontwerper(s)

Maurice DECHAMPSarchitect1897

Stijlen

Neo-Vlaamse renaissance

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2013-2014

id

Urban : 22701
lees meer

Beschrijving

Huis met kunstenaarsatelier in neo-Vlaamse renaissancestijl, ontworpen in 1897 door architect Maurice Dechamps i.o.v. beeldhouwer Égide Rombaux. In datzelfde jaar liet Rombaux dezelfde architect zijn persoonlijke woning bouwen op nr. 6 van de Verwéestraat (zie dit nummer).

Het huis vormt, samen met nr. 16 en 18, een bijzonder homogene huizenrij uit dezelfde periode.

Oorspronkelijk, huis met één diepe ruimte en bouwlagen onder een dak met één vlak: daartegen was achteraan een atelier van één bouwlaag gebouwd dat aan de noordkant door een groot glasraam werd verlicht. De inrichting achteraan is thans gewijzigd.

Gevel in oranjekleurige baksteen met witstenen elementen. Opstand van drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), de centrale breder en in risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden., onder trapgevelGevel met een driehoekige bekroning die trapsgewijs versmalt.. De meeste muuropeningen met tussendorpelStenen dorpel die een deur of venster horizontaal in tweeën deelt.. Op de eerste traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), toegangsdeur onder twee gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Op de tweede, vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met dubbel kruisraam op de verdieping. Op de laatste, inrijpoort naar het atelier achteraan. Ankers. Klimmende dakkapellenDakkapel met overkapping die in dezelfde richting helt als het dakvlak.. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). bewaard. Toegangsdeur bewaard, inrijpoort vervangen. Met uitzondering van dat van de geveltop, bewaard raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. met roedeverdeling en groen glas.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 99-14.