Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Camille DAMMANarchitect1900

Stijlen

Eclectisme
Art nouveau

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005-2007

id

Urban : 16351
lees meer

Beschrijving

Huis in eclectische stijl met art-nouveauelementen en symmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit drie gelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de centrale travee wordt in vele gevallen rijker uitgewerkt en benadrukt door haar licht te laten uitspringen en/of door één of meerdere balkons; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., n.o.v. arch. Camille Damman, 1900.

Gevel in witte en rode baksteen; hardstenen sokkel. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. rechthoekig of onder rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft.. Op centrale traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) souterrainvensters en vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. van benedenverdieping met elkaar verbonden door een gemeenschappelijke art-nouveauborstwering. In tweede bouwlaag, balkon met ijzeren art-nouveauborstwering tussen postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering.. Bijzonder verzorgd schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  bewaard: muuropeningen met roedeverdeling en bovenlichtenBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. met tweekleurig glas; boven toegangsdeur impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak. met glas-in-loodraam.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 16-53.

Publicaties en studies
BORSI, F., WIESER, H., Bruxelles capitale de l'Art Nouveau, Franse vert. J.-M. Van der Meerschen, 2e ed., Mark Vokaer éd., Brussel, 1992 (Collection Europe 1900), pp. 302-305, 367.

Tijdschriften
REHME, W., Die architektur der neuen freien schule, Baumgartner's Buchhandlung, Leipzig, 1902, tafel 88.