Typologie(ën)

opbrengsthuis

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Het monumentale erfgoed van België. Vorst (DPC-DCE - 2014-2020)

Onderzoek en redactie

2016-2019

id [nl]

Urban : 29364
lees meer

Beschrijving

Opbrengstwoning in eclectische stijl, getekend in de plint ‘[Edmond] LODEWYCK Arch.’, 1926.

Opstand van twee bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. waarvan uiterste traveeën bekroond door segmentvormige topgevelsHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt.. Witstenen gevel met hardstenen plint. Garagepoort en deur in eerste traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in 1947 vervangen door twee gelijke vensteropeningen, terwijl een nieuwe deur werd voorzien in centrale traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Zijdelingse traveeën met gebogen erkersRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. bekroond door terrassen met ijzeren borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Mascarons in sluitstenen van topgevelsHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt.. Centrale dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap.. Smeedijzeren deur en houten schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  bewaard.

Bronnen

Archieven
GAV-DS 9172 (1926), 10460 (1929), 14911 (1947).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid