Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Stijlen

Neoclassicisme
Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Het monumentale erfgoed van België. Vorst (DPC-DCE - 2014-2020)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016-2019

id [nl]

Urban : 29348
lees meer

Beschrijving

Burgerwoning in eclectische stijl met neoclassicistische elementen, volgens bouwvergunning van 1907.

Maakt deel uit van homogene huizenrij van nr. 83 tot 119-121.

Opstand van twee bouwlagen en drie ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), twee eerste traveeën onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken., hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. onder schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde.. Gepleisterde gevel met hardstenen elementen. Getoogde vensteropeningen op de verdieping. HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. met balkon met gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. tussen postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering.. Twee eerste traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met Frans balkon met dito borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. De smeedijzeren koetspoort met gebogen kroonlijst en gegroefde consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. dateert van 1952 en vervangt een smallere muuropening. Drie rondboogvormige houten dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap..

Achtergebouw van twee bouwlagen met magasins, tegelijkertijd met het hoofdgebouw in 1907 gebouwd, in 1928 vergroot door uitbreiding richting koer en in 1952 vergroot door uitbreiding langs de rechterzijde van het perceel, waarbij plaats voorzien voor burelen, werkruimtes en opslagplaatsen.

Bronnen

Archieven
GAV-DS 3197 (1907), 5739 (1911), 9730 (1928), 15761 (1951), 15874 (1952), 15963 (1952).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid