Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Pierre MEEWISarchitect1902

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Vorst (DPC-DCE - 2014-2020)

Onderzoek en redactie

2016-2019

id [nl]

Urban : 29346
lees meer

Beschrijving

Burgerwoning in eclectische stijl met symmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit drie gelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de centrale travee wordt in vele gevallen rijker uitgewerkt en benadrukt door haar licht te laten uitspringen en/of door één of meerdere balkons; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., gesigneerd en gedateerd in de onderbouw: ‘P. MEEWIS 1902 Architecte’.

Maakt deel uit van homogene huizenrij van nr. 83 tot 119-121.

Gevel in hardsteen en witsteen. Rondboogvormige vensteropeningen tussen slanke kolommen op de benedenverdieping, rechthoekige vensteropeningen onder entablement op de verdiepingen. Centraal in de gevel, rechthoekige erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. onder terras met stenen balusterborstwering tussen postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering.. Talrijke ornamentenNiet-zelfstandig sierelement om een voorwerp of gebouw op te luisteren. in borstweringen en zwikkenHoekstuk tussen een boog en de omlijsting waarin de boog gevat is.. Bloemenguirlande verbonden met mascaronsGehouwen versiering onder de vorm van een (fantastisch) mensen- of dierenmasker. en cartouchesOmlijsting van een uitspringend vlak in de vorm van ingesneden en omkrullend papier of leer; vaak met opschrift of intern versierd. in hoofdgestel. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  nog grotendeels bewaard, waaronder deur met glas-in-loodraam.

Bronnen

Archieven
GAV-DS 18807 (1965).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid