Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

C. BEKKERSarchitect1906

Stijlen

Neorenaissance
Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2014-2016

id

Urban : 28712
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl met renaissance-elementen, n.o.v. architect C. Bekkers (signatuur rechts van de deur), 1906.

Dit huis vormt het einde van een homogene huizenrij die begint op nr. 35.

Opstand van vier bouwlagen met symmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit drie gelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de centrale travee wordt in vele gevallen rijker uitgewerkt en benadrukt door haar licht te laten uitspringen en/of door één of meerdere balkons; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., bekleed met kunststeen van Lubań en versierd met hardstenen elementen. Op de tweede en derde verdieping van de centrale traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), balkon afgesloten door stenen wangenStenen zijkanten van schouwmantel, balkonborstwering, of andere. en balustersVaasvormige spijl van een borstwering., versierd met een metalen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. die identiek is aan die van de venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op de laatste verdieping. Borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. op de benedenverdieping versierd met balusters. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  deels bewaard, waaronder de bijzonder decoratieve kroonlijst.


Bronnen

Archieven
GAV/DS 4028 (1906), 14160 (1941), 15712 (1951).