Rechtlijnige straat vlg. noord-zuidas van François Gaystraat naar Terkaemerenstraat. Aangelegd na overeenkomst tussen familie Iweins de Wavrans en gemeente. De familie kreeg toelating om op eigen kosten op haar gronden een straat aan te leggen en werd ter compensatie vrijgesteld van wegenisbelasting. Rooilijnenplan n.o.v. burgerlijk ingenieur Léon Deraeck, schepen van Openbare Werken en tevens verkoopsagent van de verkavelde percelen. Goedgekeurd vlg. KB van 20.10.1926. Aanleg o.l.v. aannemer Émile Paulus et fils in september 1930 voltooid. Eerste verkoopsaktes van verkavelde percelen stipuleerden een uniforme gevelhoogte van 11 meter en het gebruik van duurzame materialen.

Genoemd naar één van de piloten die in 1926 eerste luchtverbinding tussen België en Congo tot stand bracht. Daarom ook Vliegenier Medaetsstraat genoemd.

Relatief homogene bebouwing, grotendeels met huizen van drie bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak.

Eerste huizen dateren van 1928, nog voor de straat was aangelegd. De twaalftal huizen en opbrengsthuizen gebouwd tijdens het interbellum vertonen art-deco-invloeden. Overige percelen pas bebouwd tussen 1948 en 1955, voornamelijk met bel-etagewoningen.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GASPW/TP 8740, GASPW/DS rooilijnen 12.