Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1867-1868

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Joost-ten-Node (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id [nl]

Urban : 10385
lees meer

Beschrijving

Ensemble van drie - oorspronkelijk identieke - panden, gebouwd in 1867 of 1868. Nr. 10 en 12 volgens spiegelbeeldschema. Telkens drie bouwlagen en twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...); Nr. 4 verhoogd en voorzien van een mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. in 1925.

Oorspronkelijk bepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. lijstgevels - Nr. 4 en 12 heden met parementGevel- of muurbekleding. in cement - op arduinen plint met kelderopening. Op begane grond rondbogige deur en vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. in geriemde arduinen omlijsting. Op verdiepingen getoogde muuropeningen in geriemde omlijsting, belijnd door een doorlopend  balkon op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. met ijzeren leuning op de eerste verdieping; tweede verdieping horizontaal geleed door een kordonvormende lekdrempel. Klassieke gevelbeëindiging. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst. en teutvormige beëindiging.

Bronnen

Archieven
GASJ/DS/OW 581 (1867), 638 (1868), 9903, 9943 (1925).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid