Onderzoek en redactie

1997-2004

 

Bekijk de weerhouden gebouwen
Van Bareel naar Fonsnylaan. Hellende rechte straat. Doorkruist Sterckxstraat, Fortstraat, W. Tellstraat, Praagstraat, F. Bernierstraat, Bethlehemplein, É. Féronstraat en de Mérodestraat. Gedeelte tussen Bareel en Vorstsesteenweg aangelegd volgens rooilijnenplan van 07.01.1863, de rest volgens plan van 15.03.76. Doorkruist terreinen van voormalige Montereyfort (gesloopt in 1780).

Genoemd naar vrijdenker en stichter van Université Libre de Bruxelles.

Maakt deel uit van rechte verkeersader van Anderlecht naar Terkamerenbos, tussen enerzijds Veeartsenstraat en Waterloosesteenweg anderzijds. Breder dan andere straten van de wijk en belangrijkste toegangsweg naar Zuidstation. In 1900 aanleg van elektrische tramlijn tussen Zuidstation en Elsene via T. Verhaegenstraat.

Oorspronkelijk homogeen straatbeeld met huizen in neoclassicistische stijl sinds de jaren 1930 geëvolueerd naar chaotische straat met gevels van verschillende hoogte en nieuwe, maar ongelukkige gevelbekledingen (briketten).
Door nabijheid van Zuidstation, straat en wijk met sterke industriële activiteit. Industriële gebouwen aan straatkant, maar tevens achterliggende stallingen, garages, werkplaatsen en zelfs arbeiderswoningen; soms met vrij ongebruikelijke bestemming zoals ‘koestal' (zie nr. 88).
Ook sterke commerciële activiteit; piek tijdens interbellum leidt vaak tot transformatie van benedenverdieping tot winkelpui.
Vroegere bioscoopzaal Faby (zie nr. 145-147) nu volledig ontmanteld en herbestemd.

Niet geselecteerde nr.: 1 en Waterloosesteenweg nr. 165: hoekgebouw; opbrengsthuis met neoclassicistisch inslag, 1861; handelsruimte van 1881, verbouwd in 1963, met bewaarde winkelpui; 3: opbrengsthuis n.o.v. arch. Roland Verreyt, 1992, ter vervanging van gebouw van 1861 (bijgebouw van nr. 1); 5-7: gebouw n.o.v. arch. Pol Henry, 1969, ontstaan door samenvoeging van twee huizen van 1882; met briketten bekleed (1961), maar nu opnieuw bepleisterd; 9: huis in neoclassicistische stijl, 1865; handelsruimte, 1903, verbouwd (1940); 10-12: huis in neoclassicistische stijl, 1876; verhoogd en met briketten bekleed (1935); winkelpui (1920); 11, 13: twee huizen van 1869; mansardedak (1931); op nr. 13 winkelpui n.o.v. arch. J. Marchal, 1946, bekleed met keramische tegels; 14-16: opbrengsthuis in modernistische stijl n.o.v. arch. R. Pellegrin, 1959, ter vervanging van twee huizen van 1875-1876; 15, 17: ensemble van twee huizen, 1874; handelsruimten, respectievelijk 1924 en 1905; nr. 15 verhoogd (1928), nr. 17 in 1928 en met briketten bekleed (1948); 19: huis n.o.v. G. Dechamp (volgens De Keyser, G., 1996), 1874; handelsruimte sinds 1925, huidige versie van 1955; 20, 20a: twee appartementsgebouwen in art deco n.o.v. arch. Pierre De Gieter, respectievelijk 1923 en 1929; op nr. 20 fraaie winkelpui n.o.v. arch. Pierre De Gieter, 1930; uitstalraam op nr. 20a verbouwd (1966); 21, 23: twee huizen van 1875, verenigd door gemeenschappelijke handelsruimte op benedenverdieping (1983); nr. 21 verhoogd (1938); 24, 26: twee huizen in neoclassicistische stijl, 1875, nu met briketten bekleed; handelsruimte sinds 1891 (nr. 24) en 1902 (nr. 26), maar verbouwd (1950); 25, 27: twee huizen in neoclassicistische stijl, 1875; winkelpuien verbouwd respectievelijk in 1961 en 1951 (brikettenbekleding); 29, 31: twee huizen in neoclassicistische stijl, 1877; op nr. 29 erker (1939) en brikettenbekleding (1946); op nr. 31 huidige winkelpui en bekleding met briketten (1965); 30: op hoek met Fortstraat, huis in neoclassicistische stijl, 1878; handelsruimte sinds 1926, maar nu verbouwd; 32: op hoek met Fortstraat, opbrengsthuis in neoclassicistische stijl, ca 1880; in Fortstraat uitgebreid met twee traveeën, 1907; 33: huis in neoclassicistische stijl, 1869, verhoogd (1952); huidige winkelpui van 1932; 34: huis in neoclassicistische stijl, 1881; handelsruimte sinds 1929, maar verbouwd (1958); 35: huis in neoclassicistische stijl, 1875; verhoogd (1910) en met briketten bekleed (1970); 36: huis, 1900, maar volledig verbouwd (1954); 37: huis in neoclassicistische stijl, 1886; benedenverdieping verbouwd; 38: huis met neoclassicistische inslag, 1900; verhoogd door arch. Jean Maelschalck, 1909; handelsruimte van latere datum; 39: huis in neoclassicistische stijl n.o.v. J. Delpierre (volgens De Keyser, G., 1996), 1867; winkelpui van 1927; 41: huis in neoclassicistische stijl, 1876; bekleed met briketten (1962); verhoogd (1991); 42: huis met neoclassicistische inslag, 1900; handelsruimte (arch. Pierre De Gieter, 1920), maar verbouwd (1966); 43: huis in neoclassicistische stijl, 1875; fraaie winkelpui met roedeverdeling n.o.v. arch. L. Timmermans, 1922; verhoogd (1927); 44: huis in eclectische stijl met polychroom parement, arch. Prudent Mabbe (volgens De Keyser, G., 1996), 1900; verhoogd (arch. J. Delory, 1929); fraaie winkelpui in art deco met bovenlicht in glas-in-lood, waarschijnlijk van dezelfde datum; 45: huis in neoclassicistische stijl, 1873; pui n.o.v. arch. Éloi Drake, 1939; 46: huis met neoclassicistische inslag n.o.v. Émile De Ligne (volgens De Keyser, G., 1996), 1898; bewaarde handelsruimte; 47: huis in neoclassicistische stijl, 1874 (volgens De Keyser, G., 1996); 48: op hoek met W. Tellstraat, opbrengsthuis met neoclassicistische inslag, 1897; winkelpui onder getand houten entablement; 49: huis met neoclassicistische inslag; verhoogd (1891); handelsruimte sinds 1926, maar later verbouwd; 50: hoekhuis met neoclassicistische inslag, gebouwd samen met W. Tellstraat nr. 46 en 48, 1897; 51, 53: huizen in neoclassicistische stijl, 1875; handelsruimten verbouwd (1928); 52: huis in neoclassicistische stijl, 1878; borstweringen met guirlandes waarschijnlijk sinds 1929, bij verbouwing tot handelsruimte; 54, 56, 58, 60: vier huizen met neoclassicistische inslag volgens repeterend schema, n.o.v. arch. Prudent Mabbe, 1888; doorlopende balkons; dakkapel op nr. 56 (1955), nr. 58 (1949) en nr. 60; handelsruimten op nr. 54 en 56, respectievelijk van 1928 (verbouwd in 1980) en 1931; nr. 56 (1955) en 58 (1949) met briketten bekleed; 55: op hoek met Fortstraat, handelshuis in neoclassicistische stijl, 1874; huidige pui van 1997; 57-59: op hoek met Forstraat, postmodernistisch appartementsgebouw n.o.v. arch. Pierre Pirenne, 1987, ter vervanging van huis van 1892 (volgens De Keyser, G., 1996); 62-64: voormalige garage n.o.v. arch. G. Heerebout, 1950; verbouwd (vervanging van garagepoort, 1992 en vervanging van schrijnwerk op verdiepingen, 1998); in dezelfde periode herbestemming tot opslagplaats en woningen; 63: huis in neoclassicistische stijl, 1890; verhoogd (1908); bewaarde houten pui; 67: op hoek met W. Tellstraat, opbrengsthuis met neoclassicistische inslag, 1900; 68: huis in neoclassicistische stijl, 1879; brikettenbekleding (1949); handelspui van 1929, maar verbouwd (1949); 69: op hoek met W. Tellstraat, opbrengsthuis met neoclassicistische inslag, 1900; bewaarde handelsruimte tussen geblokte pilasters; 70: opbrengsthuis met garage, kantoren en appartementen n.o.v. arch. H.N. Delvaux, 1970; 71: huis met neoclassicistische inslag, 1898; 72: opbrengsthuis in art deco n.o.v. arch. Robert Lemaire, 1927; vroeger achterliggende stallingen en woning, 1877; smederij van 1882; 73: huis van 1896, verhoogd (1903); handelsruimte n.o.v. arch. Pierre De Gieter met centrale deur tussen gebogen vitrines; 74-76-78: gebouw in modernistische stijl met garage voor autobussen en appartementen n.o.v. arch. Jules Bauwens, 1966, ter vervanging van complex met meerdere arbeiderswoningen n.o.v. arch. Prudent Mabbe, 1900; 80: huis met neoclassicistische inslag, 1899; verhoogd met twee bouwlagen in dezelfde stijl n.o.v. arch. Robert Lemaire, 1929; handelsruimte sinds 1923; achterhuis van 1923 verbouwd n.o.v. arch. A. Adriansens, 1985; 81: huis in neoclassicistische stijl, 1878; handelsruimte sinds 1920 (verbouwd) en dakkapel (1935); 82: huis met neoclassicistische inslag n.o.v. G. Beniaux (volgens De Keyser, G., 1996), 1899; handelsruimte sinds 1921; verhoogd, met gele briketten bekleed en modernistische winkelpui met gele en zwarte tegels onder vensterregister n.o.v. arch. Maurice Soubrier, 1939 (gesigneerd); 84-84a: huis met neoclassicistische inslag, 1888; verhoogd (1928); fraaie bewaarde borstweringen; 86: huis met neoclassicistische inslag, 1898; verhoogd n.o.v. arch. Charles De Wys, 1927; 88-88a: huis met neoclassicistische inslag, 1887; verhoogd en met briketten bekleed (1931); handelsruimte sinds 1928, maar verbouwd (1990); achterliggende ‘koestal'; 90: huis in eclectische stijl met polychroom parement, 1901; verhoogd (arch. Camille Wensmaekers, 1909 en 1928); handelsruimte sinds 1926; 91: zie nr. 87, 89; 92: huis van 1900, later met briketten bekleed; 94: huis met neoclassicistische inslag, 1901; verhoogd (1907); 95-99: opbrengsthuis met neoclassicistische inslag, 1906; handelsruimten verbouwd tot woningen (1993); 98, 100, 102, 104: ensemble van vier opbrengsthuizen in eclectische stijl met polychroom parement i.o.v. dezelfde eigenaar, 1903; nr. 104 op hoek met Vorstsesteenweg één bouwlaag extra; nr. 102 en 104 samengevoegd en geschilderd, met verbouwde benedenverdieping; 103: huis met neoclassicistische inslag, 1901; handelsruimte sinds 1921 en dakkapellen (1939); 105: appartementsgebouw, ca 1999, resulterend uit samenvoeging en verbouwing van twee huizen (respectievelijk 1899 en 1879) en hun achterhuizen; 108: huis met neoclassicistische inslag n.o.v. Edmond Fryson (volgens De Keyser, G., 1996), 1899; verhoogd (1938); 109, 111-113: twee huizen van verschillende grootte, als ensemble gebouwd n.o.v. arch. Hubert Marcq (volgens De Keyser, G., 1996), 1896; op nr. 109 originele compositie met één travee; nr. 111 handelsruimte van 1900 en verhoogd (1928); 110: huis met neoclassicistische inslag, 1898; balkon gesloopt en benedenverdieping verbouwd (arch. Hendrickx en Stevens, 1958); 112: huis oorspronkelijk in neo-Vlaamse renaissance, 1896; grondig verbouwd (puntgevel verwijderd en bekleed met briketten) n.o.v. arch. J. Ravestish, 1966; 114-116: huis in eclectische stijl met polychroom parement, 1902; 115: huis met neoclassicistische inslag, 1880; 117, 119, 119a: op hoek met Vorstsesteenweg, drie huizen met neoclassicistische inslag, opgetrokken als ensemble met Vorstsesteenweg nr. 138, 1886; 121: op hoek met Vorstsesteenweg, huis in neoclassicistische stijl, 1890; 122: huis n.o.v. arch. François Kielbaey (volgens De Keyser, G., 1996), 1908; verbouwd in modernistische stijl n.o.v. arch. J. Sokol, 1960; 123a: klein handelshuis onder terrasdak op doorlopend perceel met Vorstesteenweg nr. 109; 126: huis met neoclassicistische inslag, 1903; doorlopend balkon in tweede bouwlaag en centraal balkon in hoogste bouwlaag; benedenverdieping verbouwd n.o.v. arch. Robert Lemaire, 1922 en n.o.v. arch. P. Evrard en L. Piryns, 1947; 134: opbrengsthuis in eclectische stijl met polychroom parement n.o.v. Jules Cornelis (volgens De Keyser, G., 1996), 1908; verbouwing van hoog souterrain tot winkel (1925); 135: huis met neoclassicistische inslag, als ensemble ontworpen met Betlehemplein nr. 9, 1902; 136, 138 en F. Bernierstraat nr. 2: drie opbrengsthuizen met neoclassicistische inslag n.o.v. arch. Jean Maelschalck, 1905; handelsruimte op nr. 136 verbouwd (vitrine en centrale deur, 1912), die van nr. 138 eveneens verbouwd (1906 en 1961); 142-144: huis met neoclassicistische inslag n.o.v. arch. Camille Wensmaekers (volgens De Keyser, G., 1996), 1912; handelsruimte verbouwd n.o.v. arch. Robert Philippart, 1975; 145-147: voormalige bioscoop Faby n.o.v. arch. Gui Rousseau, 1954; op doorlopend perceel met Denemarkenstraat nr. 67, 69 (garage); zaal (31,8 m x 17,1 m) loodrecht op straat, oorspronkelijk met 804 zitplaatsen verdeeld over 31 rijen; vergroot tot 1250 plaatsen in 1967; interieurbekleding (lambriseringen in okouméhout, met ‘faséritte' bepleisterde muren, donkerrose schrijnwerk) verdwenen; gesloten in juni 1976 en verbouwd tot feestzaal en later tot winkel; gevel van nr. 145 met drie bouwlagen; op benedenverdieping bekleed met kwarts, op verdiepingen met baksteen; eerste twee bouwlagen trapezoïdaal en onder betonnen luifel; op verdiepingen vensterregister op hardstenen lekdrempel; bewaarde ramen met roedeverdeling; 156, 158: twee verschillende huizen met neoclassicistische inslag n.o.v. arch. Joseph Dierickx, 1907; benedenverdieping samengevoegd en bekleed met aluminiumkleurig plastic frame met helder glas en donkere plastic panelen (arch. E. Delvaux, 1968); 159, 161: twee oorspronkelijk identieke arbeiderswoningen, 1892; nr. 159 met bouwlaag verhoogd (1909) en opnieuw gecementeerd (1946); nr. 161 met twee bouwlagen verhoogd en met briketten bekleed (1930); 163: huis met neoclassicistisch inslag, 1893, verhoogd (1932); 167: huis in eclectische stijl, als ensemble ontworpen met É. Féronstraat nr. 128 n.o.v. arch. Joseph Vincke, 1902; 166-166a: huis met neoclassicistische inslag, n.o.v. arch. Prudent Mabbe, 1900; dakkapel (1949); brikettenbekleding; 167: eclectisch huis, 1902, gebouwd in ensemble met É. Féronstraat nr. 128, n.o.v. arch. Joseph Vincke, 1902; 167b en É. Féronstraat nr. 133: hoekhuis in neoclassicistische stijl, 1875, verbouwd (arch. Georges Lambeau, 1938); 169: appartementsgebouw in modernistische stijl, 1934, ter vervanging van een hangar van 1879; 171: opbrengsthuis met neoclassicistische inslag, 1899, koetspoort en winkelpui, 1912; herbouwd; 174: huis, 1891, met briketten bekleed; 176: huis, 1890; dakkapel (arch. Jo De Bouwer, 1928); brikettenbekleding; 178, 180: op hoek met É. Féronstraat, twee huizen met neoclassicistische inslag n.o.v. aannemer Marcellin Dineur, 1878, als ensemble ontworpen met nr. 130, 130a en É. Féronstraat nr. 132; 184: huis in neoclassicistische stijl, 1875; met briketten bekleed en verhoogd (arch. Henri Mathys, 1945); 185, 187: huizen van 1895, vroeger identiek; nr. 185 verhoogd (1928); nr. 187 verhoogd en met briketten bekleed (arch. Éloi Drake, 1941); fraaie bewaarde deur in art deco; 189: huis in neoclassicistische stijl, 1894; attiekverdieping (1932); 190-192: huis in eclectische stijl, 1899; verhoogd (1941); fraai bewaard balkon op dubbele consoles met voluten; handelsruimte van 1988; 194: huis met neoclassicistische inslag, 1892; erker, hoogste bouwlaag en mansardedak n.o.v. arch. G. Ch. Veraart, 1912; 195, 197: twee huizen, het ene vroeger in neoclassicistische stijl, het andere in eclectische stijl met polychroom parement n.o.v. arch. François Souchez, 1898; nr. 195 met twee bouwlagen verhoogd en met briketten bekleed (1954); nr. 197 oorspronkelijke kroonlijst met klossen, maar dakkapellen van latere datum; 199: huis, 1897, nu met briketten bekleed; handelsruimte sinds 1904, maar verbouwd n.o.v. arch. Victor Duyckers, 1947; balkon gesloopt (1948); 201: huis n.o.v. arch. Henri van Massenhove, 1900; verbouwd (verhoging, briketten) n.o.v. arch. Éloi Drake, 1941; 203-203a, 205: twee huizen met neoclassicistische inslag door aannemer François Verheren, 1892; nr. 203-203a verbouwd (1937); 204: huis in eclectische stijl met polychroom parement, 1891; handelsruimte (arch. Edgar Termotte, 1941); 206, 208, 210 en de Mérodestraat nr. 187, 189: ensemble van vijf huizen met hoekgebouw (nr. 206) met neoclassicistische inslag, rest in eclectische stijl, 1897; nr. 208 met twee verdiepingen verhoogd (1927); nr. 210 verhoogd (1929); 207, 211: twee huizen van 1892 i.o.v. dezelfde eigenaar en in ensemble met nr. 209 (zie notitie); nr. 207 verhoogd en erker toegevoegd (1932); nr. 211 verhoogd (1938); 212, 214, 216: drie huizen van 1895 i.o.v. dezelfde eigenaar; nr. 212, 214 bepleisterd met schijnvoegen; vermoedelijk in 1972, datum waarop winkelpui op nr. 214 omlijst wordt met groene schiefer; nr. 216 verhoogd (1927); 215: huis, 1893, met briketten bekleed; 217, 219: twee huizen vroeger in neoclassicistische stijl, 1893; nu met briketten bekleed; nr. 217 verhoogd (1929); op nr. 219 handelsruimte sinds 1943, maar verbouwd (1960); 220, 222: twee huizen met neoclassicistische inslag n.o.v. arch. Auguste Peeters, 1893; nr. 222 als eigen woning van arch., later door hem verhoogd (1906); 221: huis met neoclassicistische inslag, 1891; houten winkelpui van 1921; 223: op hoek, opbrengsthuis, 1889. Benedenverdieping verbouwd (1916), met briketten bekleed; 224, 226: twee huizen met neoclassicistische inslag, 1894; 228, 230: ensemble van twee gelijkaardige huizen, 1895; nr. 228 verhoogd (1922); handelsruimte (1948).

Bronnen

Archieven
Verzameling postkaarten Dexia Bank.

Publicaties en studies
Brussel, breken, bouwen, Architectuur en stadsverfraaiing 1780-1914 (Tentoonstellingscatalogus), Gemeentekrediet van België, Brussel, 1979, pp. 134-135.
Inventaire des salles de cinéma de la Région de Bruxelles-Capitale, La Rétine de Plateau asbl, Brussel, 1994, fiche 151.
La vie économique à Saint-Gilles, des origines à demain, Syndicat d’initiative, Sint-Gillis, 1993, pp. 109-128.

Archieven van de niet geselecteerde nr.
GASG/DS 1-3: 1625 (1861), 43, 172 (1881), 28 (1963); 3: 17 (1992); 5-7: 490, 612 (1882), 11 (1961), 8 (1969); 9: 4607 (1865), 179 (1903), 64 (1940); 10-12: 3428 (1876), 87 (1920), 197 (1935); 11, 13: 7195 (1869), 136 (1931), 146 (1946); 14: 2824 (1875), 14 (1959); 15, 17: 2465 (1874), 2965 (1924), 97 (1928); 16: 3518 (1876); 17: 32 (1905), 197 (1928), 112 (1948); 19: 2582 (1874), 450 (1925), 185 (1955); 20, 20a: 109 (1923), 38 (1929), 367 (1930), 76 (1966); 21: 2782 (1875); 23: 2935 (1875), 73 (1983); 24: 2960 (1875), 2859 (1891); 25: 2936 (1875), 98 (1961); 26: 382 (1902), 119 (1950); 27: 3058 (1875), 86 (1951); 29: 4476 (1877), 182 (1939), 83 (1946); 30: 4767 (1878), 358 (1926); 31: 113 (1965); 32: 347 (1907); 33: 7235 (1869), 59 (1939), 240, 278 (1952); 34: 108 (1881), 252 (1929), 69 (1958); 35: 2914 (1875), 372 (1910), 65 (1970); 36: 2278 (1900), 166 (1954); 37: 1266 (1886); 38: 2005 (1905), 10 (1909); 39: 6101 (1867), 215 (1927); 41: 3680 (1876), 9311 (1911), 24 (1962); 42: 2060 (1900), 86 (1920), 8 (1966); 43: 2963 (1875), 242 (1922), 419 (1927); 44: 2293 (1900), 429 (1929); 45: 2037 (1873), 51 (1929); 46: 1215 (1898); 48: 1059 (1897); 49: 2729 (1874), 2883 (1891), 31 (1926); 51, 53: 2920 (1875), 43, 79 (1928); 52: 6035 (1878), 517 (1928); 54: 1743 (1888), 339 (1928), 97 (1980); 55: 2297 (1874), 139 (1997); 56: 130 (1931), 138 (1955); 57: 57 (1987); 58: 74, 105 (1949); 62-64: 29 (1950), 106 (1992), 102 (1998); 63: 3445 (1890), 306 (1908); 67: 2279 (1900); 68: 6209 (1879), 490 (1929), 86 (1949); 69: 2109 (1900); 70: 17 (1970); 71: 1206 (1898); 72: 4525 (1877), 383 (1882), 148 (1927); 74-76-78: 1966 (1900), 143 (1966); 81: 4965 (1878), 53 (1920), 64 (1935); 82: 1974 (1899), 141 (1921), 64 (1939); 84-84a: 1906 (1888), 33 (1928); 88-88a: 1609 (1887), 410 (1928), 186, 342 (1931), 15 (1990); 90: 61 (1901), 237 (1909), 123 (1926), 20 (1928); 91: 222 (1903); 92: 2299 (1900); 94: 150 (1901), 131 (1907); 95-99: 115 (1906), 8 (1993); 98, 100, 102, 104: 1 (1903); 103: 359 (1901), 143 (1921), 206 (1939); 105: 5006 (1879), 1920 (1899); 108: 1776 (1899), 119 (1938); 109, 111-113: 472 (1896); 111-113: 207 (1900), 289 (1928); 112: 531 (1896), 29 (1966); 114-116: 399 (1902); 115: 6628 (1880); 122: 187 (1908), 49 (1960); 126: 16 (1903), 53 (1922), 67 (1974); 134: 64 (1908), 198 (1925); 136, 138: 142 (1905), 270 (1912), 201 (1906), 166 (1961); 142-144: 130 (1912), 79 (1975); 145-147: 2 (1954); 156, 158: 88, 114 (1907), 2808 (1924), 359 (1926); 159: 3200 (1892), 161 (1909); 161: 3201 (1892), 523 (1930); 163: 3444 (1893), 2 (1932); 166-166a: 2175 (1900), 9 (1949); 167: zie É. Féronstraat nr. 128: 2 (1902); 167b: zie É. Féronstraat nr. 133: 337 (1875), 30 (1938); 169: 6556 (1879), 142 (1934); 171: 1938 (1899), 288 (1912); 174: 2768 (1891); 176: 3493 (1890), 190 (1928); 178, 180: zie É. Féronstraat nr. 130-130a, 132: 4163 (1878); 184: 3220 (1875), 2 (1945); 185: 139 (1895), 7 (1928); 187: 89 (1895), 88 (1941); 189: 3699 (1894), 13 (1932); 190-192: 1712 (1899), 18 (1988); 194: 3058 (1892), 274 (1912); 195: 1315 (1898), 49 (1954); 197: 1314 (1898); 199: 931 (1897), 409 (1904), 198 (1947), 130 (1948); 201: 2157 (1900), 122 (1941); 203-203a, 205: 3157 (1892), 123 (1937); 204: 3676 (1891), 94 (1941); 206, 208, 210: 924 (1897); 207: 3149 (1892), 209 (1932); 208: 93 (1927); 210: 215 (1929); 211: 3150 (1892), 224 (1938); 212, 214, 216: 4, 5 (1895), 294 (1927), 62 (1972); 215: 3440 (1893); 217, 219: 3447 (1893), 71 (1929), 1142 (1943), 130 (1960); 220, 222: 3368, 3369 (1893), 47 (1906); 221: 2736 (1891), 180 (1921); 223: zie Fonsnylaan nr. 102: 2234 (1889), 20 (1916); 224, 226: 3582 (1894); 228, 230: 28, 34 (1895), 220 (1922), 147 (1948).