Typologie(ën)

school
universiteit

Ontwerper(s)

ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISMEarchitectenbureau1975-1978

ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISMEarchitectenbureau2000-2004

Lucien-Jacques BAUCHERarchitect

Michel DRAPSarchitect

Marc LIBOISarchitect

Stijlen

naoorlogs modernisme

Inventaris(sen)

  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed 1939-1999 (ULB)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Sociaal
  • Technisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2023

id

Urban : 40208

Bronnen

Publicaties en studies
LUND, I., COHEN, M., L.-J. Baucher, J.-P. Blondel, O. Filippone. 3 architectes modernistes, La Cambre/ULB, Brussel, 2011, pp. 356, 372.