Typologie(ën)

appartementsgebouw
historische lift

Stijlen

Modernisme
Art deco

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Het monumentale erfgoed van België. Vorst (DPC-DCE - 2014-2020)
  • Inventaris van de historische liften (Homegrade - DPC)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2014-2016

id [nl]

Urban : 29038
lees meer

Beschrijving

Appartementsgebouw in modernistische stijl met invloed van de art decoTendens tot de geometrisering van vormen en architecturale ornamenten die zich uitdrukt in het materiaal- en kleurgebruik., n.o.v. architect Jean Florian Collin, 1929.

Opstand van tien bouwlagen, de laatste inspringend, en drie bepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. en beraapte gevels; de zijgevels bevinden zich aan de Molièrelaan en de Onderlinge Bijstandstraat. Hoofdgevel aan het plein van zeven traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), zijgevels van drie traveeën. Rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., de meeste in registersVensterstrook in een topgevel..

Aan het plein, aan weerszijden van de smallere centrale traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), gestapelde erker van twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) over zes bouwlagen, bekroond door een terras met een ijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. tussen stenen postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering. in art-decostijl. Ter hoogte van de negende verdieping, terrassen van de erkersRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. geflankeerd door driehoekige Franse balkons afgesloten door een ijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met een analoge compositie op de centrale traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) van de zijgevels. Toegangsdeuren op de zijtraveeën aan het plein en garages op de zijgevels.

Vensterschrijnwerk deels bewaard; traliewerk bewaard op de benedenverdieping.

Achteruitbouwstrook afgesloten door traliewerk in art-decostijl, bewaard.

Interieur : op nr. 1, bewaarde Schindler hoofdlift in open schacht en servicelift in gesloten schacht; op nr. 2, originele Schindler dubbele hoofdlift in open schacht. De master liften zijn voorzien van opengewerkte houten bordesdeuren met uitstralende geometrische patronen, die vergelijkbaar zijn met die van de toegangsdeur op nr. 2. 

Bronnen

Archieven
GAV/DS 10524 (1929).