Onderzoek en redactie

1997-2004

 

Bekijk de weerhouden gebouwen
Van Waterloosesteenweg naar Overwinningsstraat. Kruist Spanjestraat en Ierlandstraat in rechte hoek.

Aangelegd volgens rooilijnenplan van 08.06.1892.

Tot in 1918 Hongarijestraat genoemd, daarna Infanteristenstraat. Huidige benaming naar Maurice Wilmotte, filoloog aan de Universiteit van Luik, die zijn laatste levensjaren doorbracht aan de Hallepoortlaan nr. 1.

Hoofdzakelijk bebouwd rond de eeuwwisseling (XXe eeuw). Homogene bebouwing. Aaneenschakeling van privé-huizen met hoofdzakelijk een asymmetrische compositie, aan de onpare kant onderbroken door het grote neogotische en art-decocomplex van de Sint-Lukashogeschool en aan de pare kant door de auditoria van Sint-Lukas (zie Ierlandstraat nr. 57, 59, 61 en 63, en 54-56). De meeste constructies hebben een eclectische stijl met polychroom parement, andere een neoclassicistische inslag. Verschillende koetspoorten wijzen bovendien op de aanwezigheid van gebouwen op de achterplaats, zoals ateliers.

Niet geselecteerde nr.: 1 en Waterloosesteenweg 320: hoekhuis in neoclassicistische stijl n.o.v. arch. Émile Bogaers, 1897; 2: hoekhuis in neoclassicistische stijl, 1897; 3: huis in eclectische stijl met polychroom parement, 1897; 4: opslagplaats n.o.v. arch. Édouard PARYS, 1894, gewijzigd (1932); 16: gebouw in eclectische stijl met achterhuis, 1904; 18: opslagplaats, 1900, gewijzigd in garage (1914); 20: huis in eclectische stijl met polychroom parement, 1899; 22: huis in neoclassicistische stijl, 1901; 23: gebouw in eclectische stijl met polychroom parement n.o.v. aannemer François ROCH, 1908; 24: huis in neoclassicistische stijl, 1902, bekleed met briketten (1952); 30: huis in eclectische stijl met polychroom parement, 1902, nu beschilderd; 32: huis in eclectische stijl met polychroom parement, 1900, verhoogd met één bouwlaag; 43 en 45: ensemble van twee huizen in eclectische stijl met polychroom parement, 1898, nr. 43 nu bepleisterd; 52 en Ierlandstraat 55: hoekhuis in eclectische stijl met polychroom parement, 1902; 53: huis in eclectische stijl met polychroom parement n.o.v. arch. Bréban, 1900; 68: huis in neoclassicistische stijl, 1898; 72: huis in eclectische stijl met polychroom parement, 1902; 74: huis in eclectische stijl met polychroom parement, 1899; 78: huis in eclectische stijl met polychroom parement, 1899; 84: huis in neoclassicistische stijl, 1898.

Bronnen

Andere
Inventaire visuel de l'architecture industrielle à Bruxelles. Ixelles, AAM, Bruxelles, 1980-82, fiche 38.

Archieven van de niet geselecteerde nr.
GASG/DS 1: zie Waterloosesteenweg 320: 1120 (1897); 2: 951 (1897); 3: 1052 (1897); 4: 3645 (1894), – (1932); 16: 203 (1904); 18: 2283 (1900); 20: 1829 (1899); 22: 11 (1901); 24: 335 (1902); 30: 115 (1902); 32: 2101 (1900); 43, 45: 1463 (1898); 52: 324 (1902); 53: 2083 (1900); 68: 1447 (1898); 72: 198 (1902); 74: 1869 (1899); 78: 1623 (1899); 84: 1288 (1898).