Typologie(ën)

werkplaats (ambachtelijk)
kantoorgebouw

Ontwerper(s)

Pierre MEEWISarchitect1905

Léon DE MIDDELEIRarchitect1946-1950

Edmond ROTSAERTarchitect1946-1950

Robert IDEarchitect1964

Stijlen

Eclectisme
Modernisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Gillis (DMS-DML - 1997-2004)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1997-2004

id [nl]

Urban : 3280
lees meer

Beschrijving

Ensemble van gebouwen die vroeger toebehoorden aan fabrikant van damesconfectie De Middeleer.

Nr. 153. Huis in eclectische stijl met neoclassicistische inslag en achterbouw, oorspronkelijk sigarenfabriek, n.o.v. arch. Pierre Meewis, 1905. Ensemble gekocht door bedrijf De Middeleer, dat het tot atelier ombouwde (arch. Léon De Middeleer, 1937). Nr. 151 (arch. Léon De Middeleer en Edmond Rotsaert, 1946 en 1950), ter vervanging van twee huizen van 1878 (vroeger nr. 149 en 151); omvat ook benedenverdieping van huis in neoclassicistische stijl op nr. 147 (1878). Op nr. 159, i.o.v. dezelfde eigenaar, bouw van derde gebouw aan straatkant (arch. Robert Ide, 1964), ter vervanging van drie huizen.

Nr. 151. Kantoorgebouw met vier bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) op verdiepingen. Hardstenen benedenverdieping; verdiepingen in roze simili-natuursteen. Opengewerkte metalen deur; garagepoorten nu vervangen. Verdiepingen met grote brede venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. binnen geprofileerde omlijsting, links gekoppeldTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd.; gescheiden door stijl met soepel profiel; fijn bewaard metalen schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... .

Émile Féronstraat 153 (foto 2004).

Nr. 153. Drie bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), rechts breder en risaliterend. Hardstenen benedenverdieping met gebosseerde ringen. Gevel bepleisterdMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. met simili-natuursteen. Op benedenverdieping, inrijpoort en twee getraliede venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., onder steekboogBoog die minder dan een halve cirkel beschrijft; boog in de vorm van een cirkelsegment. Bij vensters spreekt men dan van een getoogd venster of steekboogvenster.. Rechts kleine rechthoekige deur onder smal impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak.. Op verdiepingen rechter traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) benadrukt door twee balkons, met balustradeHekwerk van spijlen of balusters. in tweede bouwlaag en smeedijzeren borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. in derde bouwlaag, voor rondboogvenster geflankeerd door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Andere traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) hebben rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. en frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. in tweede bouwlaag en onder steekboogBoog die minder dan een halve cirkel beschrijft; boog in de vorm van een cirkelsegment. Bij vensters spreekt men dan van een getoogd venster of steekboogvenster. in derde bouwlaag. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen.

Nr. 159. Kantoorgebouw met vier bouwlagen + attiekMuur of bouwlaag boven de kroonlijst die meestal het dak aan het gezicht onttrekt.. Gevel bepleisterdMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. met simili-natuursteen. Benedenverdieping met inrijpoort, waarvan deur nu vervangen, en acht venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.; blazoen in bas-reliëf. Op verdiepingen gordijnwand, met aluminium raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. en borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. van type Glasal, watergroen.

Bronnen

Archieven
GASG/DS 147: 4565 (1878); 149: 4885 (1878), 14 (1950); 151: 4675 (1878), 153: 257 (1905), 325 (1937), 8 (1946).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid