Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

F. VERHASarchitect1882

Stijlen

Neo-Vlaamse renaissance

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016-2017

id

Urban : 24194
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in neo-Vlaamse renaissancestijl met symmetrische compositie, n.o.v. architect F. Verhas, 1882.

Bakstenen gevel versierd met elementen in hardsteen en witsteen. Tweede verdieping in risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden., centraal bekroond door een uitkragende trapgevelGevel met een driehoekige bekroning die trapsgewijs versmalt.. Deur met impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak. bestaande uit drie kleine muuropeningen gescheiden door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.; bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. met moneelStenen vensterstijl.. De meeste vensters onder latei onder ontlastingsboogBoog boven een venster- of deuropening die druk van het muurwerk op de stijlen afwentelt en zo het linteel ontlast., stijlen met hoekblokken. De venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op de sokkel met moneelStenen vensterstijl., die op de benedenverdieping en de centrale venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op de tweede verdieping met kruisraam; op de eerste verdieping, glasdeurenDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. met tussendorpel en impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak. met moneelStenen vensterstijl.. Balkon met een stenen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. met smeedijzeren traliewerk en postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering. bekroond door een bol; borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. van de laterale glasdeurenDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. met stenen handlijstGeprofileerde lijst op een borstwering of tegen een muur bevestigd, waaraan men zich met de hand kan vastgrijpen. en smeedijzeren traliewerk. Smeedijzeren leuningen op de tweede verdieping. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op stenen consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Toppilaster onder makelaar. Twee kleine houten dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. met uitspringende dakstoelMeestal driehoekig samenstel van dragende onderdelen van een kap, in één vlak, haaks op het dakvlak en veelal opgebouwd uit één of meerdere elementen op elkaar (kapgebinten).. Decor van diamantkoppen, schijfmotieven en spoelen. Ankers. Schrijnwerk bewaard. Fijn bewerkte deur met smeedijzeren traliewerk. Raamwerk van de glasdeurenDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. op de eerste verdieping met bewerkte aanslaglijst. Deur en venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met glas-in-loodramen met geometrische motieven.

Bronnen

Archieven
GAS/DS
 221-226-228.