Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Stijlen

Neogotiek

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2013-2014

id [nl]

Urban : 23222
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in neogotische stijl, in 1895 ontworpen op een driehoekig perceel dat vóór de heraanleg van het Liedtsplein in datzelfde jaar, eigendom was van de schilder Louis Gallait.

Langwerpig gebouw met drie gevels van drie en vier bouwlagen onder schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde.. Bakstenen gevels met elementen in hardsteen en similiBepleistering ter imitatie van natuursteen.. Eén traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) aan de Paleizenstraat, drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) aan het Liedtsplein, de centrale met voorbouw, en drie smalle traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) aan de Groenstraat. Op de hoek van de Paleizenstraat, vierkant stenen torentje op de eerste verdieping, veelhoekig torentje op de tweede, onder een spits. Aan de Paleizenstraat en aan het plein, venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op de verdiepingen met enkel of dubbel kruisraam, onder timpaanMonumentaal driehoekig of segmentvormig boogveld, meestal besloten in een fronton; vaak rijkelijk versierd. met maaswerk; gebroken bogenConstructie waarvan de beschrijvende lijnen delen van cirkels of gebogen lijnen zijn en waarin alle drukkrachten optreden. op de tweede verdieping. HoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. versierd met een boogfriesReeks van kleine (decoratieve) bogen, vaak steunend op kraagstenen.. Kleine houten dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. met uitgesnedenVerdiept aanbrengen, beitelen,… dakstoelMeestal driehoekig samenstel van dragende onderdelen van een kap, in één vlak, haaks op het dakvlak en veelal opgebouwd uit één of meerdere elementen op elkaar (kapgebinten).. Makelaars1. Versiering op de nok van een dak in de vorm van een decoratieve metalen, terracotta of houten stang; - 2. Middenstijl van een dakspant.. Op het torentje, windwijzer met een zon. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). bewaard. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen.
Aan de Paleizenstraat, benedenverdieping opnieuw bekleed; oorspronkelijk met twee venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., het eerste gewijzigd in een deur in 1960 tijdens de bouw van een tankstation op de hoek. Torentje op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. en metalen balken; venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met tussendorpelStenen dorpel die een deur of venster horizontaal in tweeën deelt., friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). op het hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. met maaswerk.
Aan het plein, rechthoekige voorbouw, oorspronkelijk van twee bouwlagen onder een thans overdekt terras. In de voorbouw moest de hoofdingang komen, tussen twee zuilen.
Aan de Groenstraat, muuropeningen onder latei, op de zijtraveeën blindZonder opening; blind venster, schijnopening. op de verdiepingen; vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. op de eerste verdieping van de eerste traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) geplaatst in 1960. Secundaire deur. FriesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). op het hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. met korte pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. van progressief uitspringende bakstenen.

De hoek van het perceel, die oorspronkelijk door een bakstenen en hardstenen omheiningsmuur werd afgesloten, is thans volledig bebouwd.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 171-29.

Kaarten / plannen
Bruxelles et ses environs, Militair Cartografisch Instituut, 1893.
Plan de la commune de Schaerbeek 1899.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid